Ρουμανία: Η επιδημία του COVID-19 δοκιμάζει την ρουμανική οικονομία

Ρουμανία: Η επιδημία του COVID-19 δοκιμάζει την ρουμανική οικονομία

Μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για τη ρουμανική οικονομία, είναι η επιδημία του COVID-19 σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Frame στη Ρουμανία, καθώς σύμφωνα με την έρευνα το 72% των επιχειρήσεων δεν έχει σχέδιο αντιμετώπισης του κινδύνου για την κατάσταση αυτή.

Πάνω από το 70% των ρουμανικών εταιρειών δεν είναι προετοιμασμένες για καταστάσεις όπως η επιδημία κορωναϊού. Οι περισσότερες ρουμανικές εταιρείες αναμένουν αρνητικές οικονομικές συνέπειες κατά την επόμενη περίοδο, από την προσφορά, τις αυξήσεις των τιμών και τα οικονομικά εμπόδια. Η επιδημία του COVID-19 αντιπροσωπεύει μια πρωτοφανή δοκιμασία για τη ρουμανική οικονομία.

Πέρα από το γεγονός ότι η επιδημία έχει οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών εργοστασίων στην Κίνα, η διάδοση του κορωναϊού στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Ιταλία, η οποία είναι ένας από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους, είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντικά εμπόδια στην οικονομική αλυσίδα.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια σε 300 εταιρείες, το 72% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν είχαν σχέδιο αντιμετώπισης του κινδύνου για μια τέτοια κατάσταση, ενώ μόνο το 11% δήλωσαν ότι είχαν αναπτύξει σχέδιο συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, το 57% δήλωσε ότι η επιδημία επηρεάζει επί του παρόντος την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά οι σημαντικές διαδικασίες δεν επηρεάζονται. Το 17% δήλωσε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 εμποδίζουν σημαντικές επιχειρηματικές / παραγωγικές διαδικασίες και το 9% δήλωσε ότι ο αντίκτυπος είναι σημαντικός.

Το 17% δήλωσε ότι η επιδημία αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την επιχείρησή τους.

Πολλές από τις ρουμανικές εταιρείες δεν διαθέτουν αρκετά αποθέματα για να καλύψουν μια πιθανή έλλειψη στην αλυσίδα εφοδιασμού από τους προμηθευτές και αυτό μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην τροφοδοσία της αγοράς.

Η έλλειψη σχεδίων διαχείρισης για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, η αδύναμη ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και επιχειρήσεων που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο διαδικασιών ή εργασίας από το σπίτι, καθώς και η έλλειψη οικονομικών αποθεμάτων για τέτοιες καταστάσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των πληρωμών και σε οικονομικό αδιέξοδο.

Οι συνέπειες είναι αναπόφευκτες με την αναστολή της δραστηριότητας, τη μη καταβολή μισθών ή αφερεγγυότητα

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, από την άλλη πλευρά, ότι από τις επιχειρήσεις που έχουν σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας σε καταστάσεις κινδύνου, μόνο το 27% έλαβαν υπόψη τους την εμφάνιση κινδύνου λόγω ιατρικών ζητημάτων.

Σε μια οικονομία, συνεχίζει η έρευνα, στην οποία πάνω από το 90% των εταιρειών είναι μικρομεσαίες, με χαμηλή οικονομική ισχύ και περιορισμένη οικονομική τεχνογνωσία, η ύπαρξη στρατηγικής κινδύνου βρίσκεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε πολυεθνικές. Αλλά και εκεί, ο κίνδυνος για κάποια επιδημία ήταν πολύ μικρός.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου 2020 μέσω ερωτηματολογίων σε απευθείας σύνδεση, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 εταιρειών από διάφορους τομείς δραστηριότητας, από το εμπόριο έως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη γεωργία, την ενέργεια, τα είδη ένδυσης ή την πληροφορική./ibna