Ο οίκος S&P ανακοίνωσε την αξιολόγηση της Β-Ε

Ο οίκος S&P ανακοίνωσε την αξιολόγηση της Β-Ε

Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor’s (S&P) επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε “Β” με θετική προοπτική, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε (CBBH).

«Οι αναλυτές του Οργανισμού, εξηγώντας τις βαθμολογίες τονίζουν ότι η οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης συνέχισε να αναπτύσσεται παρά το μακροχρόνιο πολιτικό κατακερματισμό της. Ο Οργανισμός προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,7% κατά τα επόμενα τέσσερα έτη. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις συνεισφέρουν σημαντικά στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς το καθαρό Δημόσιο χρέος αναμένεται να παραμείνει κάτω από το 30% του ΑΕΠ και να έχει ευνοϊκή διάρθρωση ληκτότητας. Η ποιότητα των τραπεζικών κανονισμών αξιολογήθηκε επίσης θετικά», σημειώνει το δελτίο τύπου.

Η CBBH πρόσθεσε ότι οι θετικές προοπτικές αντανακλούν τις δυνατότητες των αρχών της Β-Ε να συνεχίσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να καταλήξουν σε μια χρηματοδοτούμενη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τους επόμενους 6 -12 μήνες. Οι μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μείωση του εργατικού βάρους για τις επιχειρήσεις και ενισχυμένη διακυβέρνηση του κρατικού τομέα των επιχειρήσεων της χώρας.

«Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσε να αναθεωρηθεί εκ νέου, με την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία για την εσωτερική πολιτική θα βελτιωθεί μέσω πολιτικών που θα βασίζονται σε περισσότερη συναίνεση και θα εστιάζονται στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε περίπτωση αύξησης της οικονομικής ανάπτυξης. Από την άλλη, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν προς τα κάτω σε περίπτωση κλιμάκωσης των πολιτικών εντάσεων οι οποίες θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να εμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη», τονίζει η CBBH.

Ολοκληρώνοντας το Δελτίο Τύπου αναφέρει πως η βαθμολογία παραμένει στο Β με θετικές προοπτικές από τις 8 Μαρτίου 2019, όταν ο Οργανισμός είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές της Β-Ε για μακροπρόθεσμη διαβάθμιση από σταθερές σε θετικές, αναθεώρηση η οποία αποτέλεσε την πρώτη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση της Β-Ε από την S&P από το 2012. /ibna