Β-Ε: Ο Komšić καλεί τη Δημοκρατία Σέρπσκα να αλλάξει το σχεδιασμό του αυτοκινητοδρόμου

Β-Ε: Ο Komšić καλεί τη Δημοκρατία Σέρπσκα να αλλάξει το σχεδιασμό του αυτοκινητοδρόμου

Ο επικεφαλής της Προεδρίας της Β-Ε, Željko Komšić, προτρέπει τις αρχές της Δημοκρατίας Σέρπσκα να σεβαστούν τη ειρηνευτική συμφωνία του Dayton, ή πιο συγκεκριμένα το παράρτημα 7 της ειρηνευτικής συμφωνίας του Dayton, δεδομένου ότι η προγραμματισμένη διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου Banja Luka-Prijedor προβλέπει την κατεδάφιση μεγάλου αριθμού κατοικιών επαναπατρισμένων καθώς και την καταστροφή περιουσίας. Οι επαναπατριζόμενοι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων διαφωνούν με την κατεδάφιση και επιμένουν στην αλλαγή της διαδρομής του αυτοκινητοδρόμου, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργικού Συμβουλίου του Προέδρου της Προεδρίας της Β-Ε.

«Η προγραμματισμένη διαδρομή του αυτοκινητόδρομου Banja Luka-Prijedor στο κομμάτι του διακανονισμού για τους επαναπατριζόμενους του Kozarac, χωρίζει τον οικισμό σε δύο μέρη, προβλέπει την κατεδάφιση μεγάλου αριθμού σπιτιών επαναπατριζόμενων καθώς και την κατάσχεση της γεωργικής τους γης, αλλά ακόμη και εκείνων που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα. Με τον τρόπο αυτό τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμα των απομακρυνθέντων, των προσφύγων και των εκτοπισθέντων να επιστρέψουν στα προπολεμικά σπίτια τους στο Kozarac, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 7 της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton», τονίζει ο Komšić.

Το Παράρτημα 7 της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton εγγυάται ότι «όλοι οι πρόσφυγες και οι εκτοπισθέντες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν ελεύθερα στα σπίτια τους» και ότι «τα αρμόδια όργανα θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν στην επικράτειά τους τυχόν δράσεις που θα παρεμβαίνουν ή θα αποτρέπουν τη διαδικασία της ασφαλούς και αυτόβουλης επιστροφής προσφύγων και εκτοπισθέντων», καθώς επίσης ότι «θα επιτρέψουν σε όλους να επιστρέψουν από την εξορία τους στα σπίτια τους το συντομότερο δυνατό».

«Σε αντίθεση με το Παράρτημα 7, οι αρχές της Δημοκρατίας Σέρπσκα επιθυμούν να εμποδίσουν μόνιμα την επιστροφή τους μέσα από δράσεις που συνδέονται με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου μέσω του Kozarac, χωρίζοντάς το στη μέση και στέλνοντας στην εξορία όσους έχουν ήδη επιστρέψει, αλλά αυτή τη φορά μόνιμα. Οι αρχές της μικρότερης οντότητας της Β-Ε θα πρέπει να τροποποιήσουν τη σχεδιαζόμενη διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου με τον ίδιο τρόπο που έγινε στην περίπτωση της εγκατάστασης των επαναπατρισμένων στην περιοχή Modriča, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατεδάφιση των σπιτιών των επιστρεφόντων στην περιοχή Kozarac», αναφέρει ο επικεφαλής της Προεδρίας της Β-Ε Komšić στο μήνυμά του. /ibna