Στο 4.1% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2020

Στο 4.1% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2020

Η ανεργία στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2020 ήταν 4,1%, από 4,8% τον Ιανουάριο του 2019, δήλωσε στις 3 Μαρτίου η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας εποχικά-προσαρμοσμένα στοιχεία.

Ο αριθμός του Ιανουαρίου 2019 αντιστοιχεί σε περίπου 159 000 άτομα, ενώ ο αριθμός του Ιανουαρίου 2020 αντιστοιχεί σε περίπου 141 000 άτομα, αναφέρει η Eurostat.

Η ανεργία των νέων στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2020 ήταν 9,7%, από 10,2% τον Ιανουάριο του 2019.

Ωστόσο, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων μειώθηκε, ο αριθμός του Ιανουαρίου 2019 αντιστοιχούσε σε περίπου 14 000 άτομα κάτω των 25 ετών, ενώ ο αριθμός του Ιανουαρίου 2020 αντιστοιχούσε σε περίπου 15 000 άτομα.

Η Eurostat ανέφερε ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο 7,4% τον Ιανουάριο του 2020, ενώ ο Μ.Ο. ανεργίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ήταν 6,6%.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ27 ήταν το χαμηλότερο από την έναρξη της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000, ενώ το ποσοστό ανεργίας που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ ήταν το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat./ibna