UNHCR: Δεν μπορεί να ανασταλεί το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα αιτήματος ασύλου και η αρχή, της μη επαναπροώθησης

UNHCR: Δεν μπορεί να ανασταλεί το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα αιτήματος ασύλου και η αρχή, της μη επαναπροώθησης

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), απευθύνει έκκληση για ηρεμία και χαλάρωση των εντάσεων στα σύνορα της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πρίσμα των σημερινών αυξανόμενων μετακινήσεων των ανθρώπων εκεί – συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.

Η UNHCR παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Τουρκία και στην Ελλάδα και προσφέρει την υποστήριξή της. Όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι αρχές να μην λάβουν μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα δεινά των ευάλωτων ανθρώπων.

Όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους και να διαχειρίζονται άτακτες μετακινήσεις, αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγουν τη χρήση υπερβολικής ή δυσανάλογης βίας και να διατηρούν συστήματα για την διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου με μεθοδευμένο τρόπο.

Ούτε η σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων ούτε το δίκαιο των προσφύγων της ΕΕ παρέχουν οποιαδήποτε νομική βάση για την αναστολή της παραλαβής αιτήσεων ασύλου. Το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ έχει επικυρωθεί από την ελληνική κυβέρνηση ως προς το θέμα αυτό, ωστόσο, η διάταξη αυτή επιτρέπει την έγκριση προσωρινών μέτρων από το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ δεν μπορεί να αναστείλει το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα αιτήματος ασύλου και η αρχή της μη επαναπροώθησης που επίσης τονίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ. Τα πρόσωπα που εισέρχονται παράνομα στην επικράτεια ενός κράτους δεν θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται εάν παρουσιαστούν χωρίς καθυστέρηση στις αρχές για να ζητήσουν άσυλο.

Στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συνεργάζεται με τους εθνικούς εταίρους, την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνα, τον IOM και την UNICEF, αξιολογώντας την κατάσταση και παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια όπου χρειάζεται. Στις ομάδες συμπεριλαμβάνονται Σύριοι, Αφγανοί, Ιρανοί, Σουδανοί και άλλες εθνότητες – συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και οικογενειών, που έφθασαν με επισφαλείς συνθήκες.

Στην Ελλάδα, οι ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας αναφέρθηκαν στην άφιξη περίπου 1.200 ατόμων την 1η Μαρτίου και 2 Μαρτίου το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος) – υψηλότερα από την πρόσφατες καθημερινές ροές. Η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναπληρώσει τα αποθέματα ξηρών τροφών και κουβερτών για την υποστήριξη νέων αφίξεων και επιβεβαίωσε ότι και άλλοι παράγοντες έχουν και άλλα αποθέματα.

Η Ελλάδα και άλλα κράτη στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν πρέπει να μείνουν μόνα τους. Απαιτούνται συνεχείς ευρωπαϊκοί πόροι, ικανότητα και αλληλεγγύη για την ενίσχυση της αντίδρασης της Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να διατηρηθεί και να ενταθεί η διεθνής στήριξη προς την Τουρκία, η οποία φιλοξενεί ήδη εκατομμύρια πρόσφυγες, καθώς και άλλες χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία.

Ενώ η κατάσταση στα δυτικά σύνορα της Τουρκίας και της Ελλάδας και η μετακίνηση πολλών χιλιάδων ανθρώπων ανησυχεί, η ανθρωπιστική καταστροφή που εκδηλώνεται στη βορειοδυτική Συρία και οι τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες στο Idlib για περίπου 950.000 εσωτερικά εκτοπισμένους εξακολουθούν να απαιτούν επείγουσα δράση./ibna