Βόρεια Μακεδονία: Η ΕΕ προτρέπει να δοθεί πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων

Βόρεια Μακεδονία: Η ΕΕ προτρέπει να δοθεί πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων

Η Βόρεια Μακεδονία έχει εντείνει τις προσπάθειές της και έχει εξασφαλίσει περαιτέρω απτά και βιώσιμα αποτελέσματα σε βασικούς τομείς. Η βάση για την Επιτροπή να προτείνει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία εξακολουθεί να ισχύει», ανέφερε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το τελευταίο εμπόδιο που θα μπορούσε να έχει προκύψει πριν από την απόφαση των ευρωπαίων ηγετών στη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, έχει ξεπεραστεί σήμερα – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση που θα κυκλοφορήσει σύντομα θα αποφασίσει να συστήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία. “Η Βόρεια Μακεδονία έχει εντείνει τις προσπάθειές της και έχει εξασφαλίσει περαιτέρω απτά και βιώσιμα αποτελέσματα σε βασικούς τομείς που προσδιορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2018. Ως εκ τούτου, η βάση για την Επιτροπή να προτείνει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένει εν ισχύ», ανέφερε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έκθεση, η οποία είναι σύντομη και συνοπτική, αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση σε τρεις βασικούς τομείς: πρώτον, τη δικαστική μεταρρύθμιση και την προληπτική προσέγγιση των ερευνών, των διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων για τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, στη συνέχεια, τη μεταρρύθμιση στην ασφάλεια και των πληροφοριών και τρίτη, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Επισημαίνει επίσης την “αύξηση του ρυθμού υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει η στρατηγική για τη δικαστική μεταρρύθμιση”, καθώς και την αντιμετώπιση των “προτεραιοτήτων για την επείγουσα μεταρρύθμιση”. Στην έκθεση αναφέρεται η απόλυση έξι δικαστών ως ορθή πρακτική, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου του Ποινικού Δικαστηρίου στα Σκόπια, καθώς και την άρση της ασυλίας ενός δικαστή από το Διοικητικό Δικαστήριο. Αναφέρει επίσης ότι το σύστημα ελέγχου του συστήματος Akmis είναι ένα θετικό βήμα, καθώς και ο νέος νόμος για την εξάλειψη των ελλείψεων στην εκδίκαση των υποθέσεων.

Η ψήφιση του νέου νόμου περί εισαγγελίας, ο οποίος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν για να διασφαλίσουν τη λογοδοσία για τη διάπραξη παραβιάσεων του δικαίου και της πλήρους κλεισίματος μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης σε περιπτώσεις που ξεκίνησε η Εισαγγελία. Η έκθεση κάνει λόγο για την ορθή πρακτική από το Γραφείο της Εισαγγελίας για τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος σε σχέση με τις ανεξάρτητες έρευνες για άνοιγμα κατηγορητηρίων για περισσότερους πρώην και νυν ανώτερων αξιωματούχων.

Η έκθεση μιλά επίσης για τα αιματηρά γεγονότα της 27ης Απριλίου 2017 στο Κοινοβούλιο και υπογραμμίζει το κλείσιμο της διαδικασίας με ετυμηγορίες για τους περισσότερους κατηγορουμένους, αλλά και των νέων κατηγοριών για τη διοργάνωση βίαιης εισβολής και την αποτελεσματική διεξαγωγή έρευνας.

Η ΕΚ τονίζει επίσης τον ρόλο της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, αναφέρει τις 66 ανοικτές υποθέσεις και αναμένεται από τα αρμόδια όργανα να ενεργήσουν με βάση τις συστάσεις της επιτροπής.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών, οι νέοι νόμοι σχετικά με το Επιχειρησιακό Τεχνικό Γραφείο και τον Οργανισμό Εθνικής Ασφάλειας κάνουν διάκριση μεταξύ του παλαιού συστήματος εποπτείας. Αναφέρεται επίσης στην ενισχυμένη ικανότητα εποπτείας της Συνέλευσης.

Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης επικεντρώνεται σε δραστηριότητες για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της διοίκησης, καθώς και στις προσπάθειες ψηφιοποίησης και απλούστευσης της πρόσβασης των πολιτών στις βασικές υπηρεσίες.

Από όσο γνωρίζουμε, η παρούσα έκθεση είναι διαφορετική από τις προηγούμενες ευρωπαϊκές επιτροπές, καθώς έχει περισσότερες ποσοτικές αξιολογήσεις και στερείται γνώσεων σε μεμονωμένα κεφάλαια. Προφανώς, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί μια διαφορετική μέθοδο και γλώσσα δράσης από τις προηγούμενες.

Τώρα το όλο θέμα εναπόκειται στους ευρωπαίους ηγέτες όταν πρέπει να αποφασίσουν εάν θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία κατά τη σύνοδο κορυφής της 26ης Μαρτίου. Ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron, ο οποίος άσκησε βέτο στην έναρξη των διαπραγματεύσεων στη σύνοδο του Οκτωβρίου, δήλωσε πρόσφατα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ότι το Παρίσι περιμένει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τη γαλλική απόφαση. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με τις δηλώσεις την περασμένη εβδομάδα από τη Γαλλίδα Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Amelie de Montschallen./ibna