Ο όμιλος ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια και εγγυήσεις ύψους 359 εκατ. ευρώ για βουλγαρικά έργα το 2019

Ο όμιλος ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια και εγγυήσεις ύψους 359 εκατ. ευρώ για βουλγαρικά έργα το 2019

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), χορήγησε δάνεια και εγγυήσεις ύψους 359 εκατομμυρίων ευρώ στη Βουλγαρία το 2019, δήλωσε ο όμιλος της ΕΤΕπ στις 27 Φεβρουαρίου.

“Το 2019 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο ΕΤΕπ στη Βουλγαρία”, ανέφερε η αντιπρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ, Lilyana Pavlova, σύμφωνα με δήλωση του Ομίλου ΕΤΕπ.

“Υποστηρίξαμε επιχειρήσεις ύψους 359 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Χρησιμοποιήσαμε επίσης όλο και περισσότερο το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη για τη χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων. Είμαι πεπεισμένη ότι η χρηματοδότησή μας έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους ανθρώπους και ότι ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας”, ανέφερε.

Οι περίπου 3.800 επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από τις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕ πέρυσι απασχολούν περίπου 79.000 άτομα σε όλη τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δήλωση.

“Προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, μεταφορικών και περιβαλλοντικών υποδομών και την περαιτέρω ανάπτυξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα, καθώς και για τις χρηματοδοτικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Βουλγαρίας στον τομέα της δράσης για το κλίμα”.

Το 2019, η ΕΤΕπ χορήγησε δάνειο ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ στην KCM AD, βουλγαρικό παραγωγό μολύβδου και ψευδαργύρου, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος τεχνολογικής αναβάθμισης και αναβάθμισης.

Η επένδυση θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής της KCM ώστε να συμμορφωθεί με αυστηρότερους μελλοντικούς κανονισμούς και να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ταυτόχρονα, η αποδοτικότητα των πόρων θα βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και η παραγωγή θα αυξηθεί κατά 25%, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ στο Software Group – μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας που βοηθά τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να ψηφιοποιήσουν την επιχείρησή τους και να περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτή ήταν η πρώτη συναλλαγή της ΕΤΕπ με χαρακτηριστικά χρέους επιχειρηματικών συμμετοχών στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, η τράπεζα της ΕΕ χορήγησε δάνειο ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής του Maspex Group, ενός κορυφαίου παραγωγού τροφίμων και ποτών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επένδυση επικεντρώνεται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές στη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Η διαθέσιμη χρηματοδότηση για τις εγκαταστάσεις παραγωγής της Βουλγαρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τροφίμων και ποτών και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο Velingrad.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI) είναι ο οικονομικός πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, το οποίο ξεκίνησε το 2015. Μέχρι το τέλος του 2019, ο Όμιλος ΕΤΕπ ενέκρινε έργα της EFSI ύψους 546 εκατομμυρίων ευρώ στη Βουλγαρία, ενώ αναμένεται ότι θα προκύψουν συνολικές επενδύσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η ΕΤΕπ χορήγησε δάνειο ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Η εγκατάσταση δημιουργεί επίσης σύνδεση με τον αγωγό Trans Adriatic Gas, ο οποίος διέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την καλύτερη σύνδεση των αγορών ενέργειας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και της αποτελεσματικότητας των δικτύων στην περιοχή.

Η ΕΤΕπ συνήψε επίσης ενδιάμεσο δάνειο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ με τη Raiffeisen Leasing Bulgaria. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα δανείσει τα κονδύλια της ΕΤΕπ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις) για έργα στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Το 2019, περίπου 400 βουλγαρικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από δανεισμό της ΕΤΕπ και υποστηρίχθηκαν 11 000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, το ΕΤΕ διέθεσε 149 εκατ. ευρώ σε επτά επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να ωφελήσουν περίπου 3.400 επιχειρήσεις και να υποστηρίξουν 68.000 θέσεις εργασίας, δήλωσε η ΕΤΕπ.

Η Κοινή Βοήθεια για την Υποστήριξη Έργων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (JASPERS) ολοκλήρωσε 10 συμβουλευτικές εργασίες στη Βουλγαρία: επτά έργα για το νερό και τρεις αποστολές μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα έργο που υποστηρίζεται από την JASPERS, μια διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΤΕπ), με συνολικό επενδυτικό κόστος 240 εκατομμυρίων ευρώ και 33 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεων.

Μέχρι σήμερα, η JASPERS έχει εκτελέσει 129 συμβουλευτικές εργασίες στις αρχές της Βουλγαρίας, υποστηρίζοντας 98 έργα με υποκείμενο επενδυτικό κόστος άνω των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε η ΕΤΕπ./ibna

Πρωτοδημοσιεύτηκε στη Sofia Globe