Θετική η αξιολόγηση της ΕΕ για την Ελλάδα – Αναφέρεται ανάγκη μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού και κίνδυνοι για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

Θετική η αξιολόγηση της ΕΕ για την Ελλάδα – Αναφέρεται ανάγκη μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού και κίνδυνοι για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 5η Έκθεση Αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας την Τετάρτη. Το έγγραφο επαινεί τη συνέχιση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, ενώ παράλληλα προβλέπει έντονη οικονομική ανάκαμψη για τη συνέχεια.

Σύμφωνα με την έκθεση, “η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών μεταρρυθμιστικών της δεσμεύσεων για το τέλος του 2019. Τα συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται ή ανακοινώνονται από την κυβέρνηση θα πρέπει να επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους για την 6η Έκθεση Αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας που προβλέπεται για τον Μάιο του 2020. Αυτό απαιτεί συνεχή δέσμευση των ελληνικών αρχών, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου απαιτούνται σημαντικές περαιτέρω ενέργειες”.

Επιπλέον, η έκθεση προειδοποιεί για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με προηγούμενες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις. Με μεγάλο αριθμό υποθέσεων που απαιτούν αναδρομικές πληρωμές σε συνταξιούχους που εκκρεμούν ακόμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι οι εξελίξεις ενδεχομένως να επηρεάσουν την οικονομία, ωστόσο οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα “με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο”.

“Η περαιτέρω εξομάλυνση του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο για τη συνεχή ανάπτυξη”, ανέφερε η Επιτροπή σε ξεχωριστή έκθεση για την Ελλάδα. Ο υψηλός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζει την απομόχλευση και την κερδοφορία των τραπεζών, μειώνοντας την ποσότητα πίστωσης που μπορεί να διοχετευθεί στην οικονομία, η οποία πάσχει από έλλειψη επενδύσεων και αργή αύξηση της παραγωγικότητας, αναφέρεται, αναγνωρίζοντας “σημάδια βελτίωσης για τις εταιρείες”.

Όσον αφορά τις προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα φθάσει το 2,2% για το 2019, πολύ πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ 1,2%, κυρίως λόγω των ισχυρών εξαγωγικών επιδόσεων. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί στο 2,4% το 2020, με την ώθηση της εγχώριας ζήτησης, η οποία θα υποστηριχθεί από τις θετικές προσδοκίες και τη φιλική προς την ανάπτυξη φορολογική μεταστροφή που θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2020. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 15,2% το 2020, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει σταθερός στο εγγύς μέλλον.

Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το 2019, υπερβαίνοντας τους δημοσιονομικούς της στόχους για πέμπτη συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φθάσει το 4% περίπου το 2019./ibna