Φορολογείται υψηλά η εργασία στην Ελλάδα!

Φορολογείται υψηλά η εργασία στην Ελλάδα!

Η Ελλάδα φορολογεί υψηλά την εργασία! Η επιβάρυνση, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, αυξάνει τόσο γρήγορα όσο αυξάνει το εισοδηματικό κλιμάκιο. Για καθαρές ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ το ελληνικό κράτος αφαιρεί από τους μισθωτούς, μέσω φόρων και εισφορών, κατά μέσο όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει ο εργοδότης, βάσει σχετικής μελέτης του ΣΕΒ.

Μόνο 6 ευρωπαϊκές χώρες αφαιρούν περισσότερο. Η εξαγγελία μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μετατοπίζει την επιβάρυνση από φόρους και εισφορές στην περίπτωση αυτή στην 11η υψηλότερη θέση ανάμεσα σε 26 κράτη-μέλη, πάντα άνω του μέσου όρου. Για να είναι ανταγωνιστικό το ποσοστό επιβάρυνσης με φόρους και εισφορές επί του κόστους του εργοδότη, θα έπρεπε να είναι γύρω στο 35%. Για καθαρές αποδοχές 40.000 ευρώ τον χρόνο, αφαιρείται μέσω φόρων και εισφορών το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εξαγγελία μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μειώνει αυτή την επιβάρυνση, αλλά δεν αλλάζει τη σχετική θέση της Ελλάδας. Ένα ανταγωνιστικό ποσοστό επιβάρυνσης θα ήταν γύρω στο 40%. Παρά την πολύ υψηλή αυτή επιβάρυνση με φόρους και εισφορές, τα έσοδα του ελληνικού κράτους από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και από εισφορές στην εργασία υστερούν σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (ως ποσοστό του ΑΕΠ). Συγκεκριμένα, διαμορφώνονται γύρω στο 16%, όταν ο μέσος κοινοτικός όρος βρίσκεται γύρω στο 21%.

Το World Economic Forum καταγράφει την Ελλάδα ως τη χώρα της Ε.Ε. στην οποία η φορολογία αποτελεί το μέγιστο αντικίνητρο στην εργασία.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μικρότερη απασχόληση σε μεγάλες επιχειρήσεις (5% του πληθυσμού αντί 12,7% στην Ε.Ε. – δηλαδή λιγότερο από το ήμισυ), την ώρα που οι μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν κυρίως εργαζομένους πλήρους απασχόλησης με μισθούς έως και διπλάσιους, κατά μέσο όρο, από τις μικρές επιχειρήσεις./ibna