Χρηματοδότηση της ΕΤΑΑ για τη Νότια Διασύνδεση Αερίου Β-Ε – Κροατίας

Χρηματοδότηση της ΕΤΑΑ για τη Νότια Διασύνδεση Αερίου Β-Ε – Κροατίας

Η εταιρεία παροχής φυσικού αερίου της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης BH-Gas υπέγραψε σήμερα συμφωνία επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και συμβόλαιο συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφικτότητας με την Κοινοπραξία υπό την ηγεσία της “Dvokut-Ecro”, μια εταιρεία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας της φύσης.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της Νότιας Διασύνδεσης Αερίου μεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Κροατίας, η οποία αποτελεί έργο στρατηγικής περιφερειακής σημασίας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στη διεύθυνση BH-Gas στο Σεράγεβο σε τελετή στην οποία συμμετείχε ο διευθυντής του προγράμματος USAID Kent Larson. Η αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανάπτυξης υποστήριξε το έργο με επιχορήγηση 500.000 δολαρίων.

Η Manuela Naessl, Διευθυντής της ΕΤΑΑ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η BH-Gas, η ΕΤΑΑ, η ΕΕ και η USAID συνεργάζονται σε αυτό το σημαντικό έργο. Η ποικιλομορφία των δυνητικών υποστηρικτών που βρίσκονται εδώ σήμερα δείχνει το υψηλό επίπεδο προσοχής που λαμβάνουμε. Παρόλο που προσβλέπουμε στα αποτελέσματα των νέων αξιολογήσεων, ελπίζουμε επίσης ότι εν τω μεταξύ θα περάσει ένας νέος νόμος για το φυσικό αέριο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία θα προχωρήσει περαιτέρω τον τομέα αυτόν προς συμμόρφωση με την τρίτη ενεργειακή δέσμη της ΕΕ».

Ο Jasmin Salkić, Διευθυντής της BH-Gas, τόνισε τη σημασία της Νότιας Διασύνδεσης Αερίου μεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Κροατίας, η οποία επιβεβαιώθηκε και από την απόφαση της κυβέρνησης της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας του έργου. Ο Salkić υπογράμμισε επίσης ότι η υλοποίηση και διασύνδεση των συστημάτων μεταφορών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (BH-Gas) και της Κροατίας (Plinacro) θα επιτρέψει την ενοποίηση με την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση τόσο των διαδρομών όσο και των πηγών εφοδιασμού (LNG Krk, / Ιονίου-Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου, ευρωπαϊκοί κόμβοι για το εμπόριο φυσικού αερίου). Αυτό δημιουργεί τις συνθήκες για τη μακροπρόθεσμη, ασφαλή και αξιόπιστη προμήθεια όλων των καταναλωτών φυσικού αερίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για το έργο Νότιας Διασύνδεσης Αερίου μεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Κροατίας (αγωγός Posusje – Novi Travnik με το υποκατάστημα του Μόσταρ) θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές της ΕΤΑΑ, καθώς και με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Χρησιμοποιώντας τη διεθνή διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις πολιτικές και τους κανόνες της ΕΤΑΑ για την επιλογή συμβούλων, η σύμβαση ανατέθηκε στην κοινοπραξία που διηύθυνε η «Double-Εcro». Η συνολική αξία της υπογεγραμμένης σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από το δηλωμένο ποσό της εξασφαλισμένης επιχορήγησης.

Το κοινό έχει ήδη ενημερωθεί ότι ο σχεδιαστικός σχεδιασμός του αγωγού άρχισε τον Αύγουστο του 2019. Ο σχεδιασμός της ιδέας χρηματοδοτείται με επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Connecta Technical Assistance. Ο σχεδιασμός της κύριας διαδρομής με γεωδαιτική έρευνα και γεωτεχνική έρευνα έχει επίσης ολοκληρωθεί.

Το έργο Νότιας Διασύνδεσης μήκους 160 χλμ. της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής γραμμής που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πολυπλοκότητα του έργου αντικατοπτρίζεται επίσης στο γεγονός ότι καλύπτει χωρικά τέσσερα καντόνια, τα οποία απαιτούν την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων σε κάθε στάδιο υλοποίησης.

«Η μελέτη σκοπιμότητας, η ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας και η ανάλυση κόστους-ωφελειών χρηματοδοτήθηκαν προηγουμένως από επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Δυτικών Βαλκανίων και του Πλαισίου Επενδύσεων Τεχνικής Βοήθειας του Connecta το 2013 και το 2018 εκ των υστέρων. Η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης του σχεδίου προβλέπεται για το τέλος του 2020 και το αποτέλεσμα θα είναι η λήψη περιβαλλοντικής άδειας και η έγκριση για το έργο σε αστικό περιβάλλον», δήλωσε η BH-Gas./ibna