Τουρκία: Κατά 8,6% αυξήθηκε σε ετήσια βάση η βιομηχανική παραγωγή

Τουρκία: Κατά 8,6% αυξήθηκε σε ετήσια βάση η βιομηχανική παραγωγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία TurkStat κατά την εξέταση των στοιχείων με βάση το 100 του 2015 για τον Δεκέμβριο του 2019, ο δείκτης παραγωγής ορυχείων και λατομείων αυξήθηκε κατά 9,8%, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 9,1% και ο δείκτης εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, αέριο, ατμό και κλιματισμό αυξήθηκε κατά 0,3%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης  ορυχείων και λατομείων αυξήθηκε κατά 4,1%, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,9% και ο δείκτης εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, ατμό και κλιματισμό αυξήθηκε κατά 0,8%.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο διορθωμένος δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η βιομηχανική παραγωγή προσαρμοσμένη εποχικά και ημερολογιακά αυξήθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο./ibna