Μαυροβούνιο: Ο Darmanović κήρυξε τη Σύνοδο της Επιτροπής των Εθνικών Συντονιστών των κρατών-μελών της «Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας»

Μαυροβούνιο: Ο Darmanović κήρυξε τη Σύνοδο της Επιτροπής των Εθνικών Συντονιστών των κρατών-μελών της «Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μαυροβουνίου Srđan Darmanović, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας (CEI), ξεκίνησε σήμερα την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικών Συντονιστών των κρατών μελών της CEI στην Ποντγκόριτσα.

Μιλώντας για τη σημασία της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής προοπτικής για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ο κ. Darmanović τόνισε ότι η Προεδρία της Πρωτοβουλίας υπό το Μαυροβούνιο, για δεύτερη φορά από την ένταξή του, αποτελεί μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσει να υιοθετεί Ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα αξιοποιώντας τις προοπτικές της CEI.

“Τις τελευταίες δεκαετίες, το Μαυροβούνιο κατόρθωσε να προστατέψει την πολυτιμότερη κληρονομιά του – την πολυεθνοτική, πολυπολιτισμική και πολυεθνική αρμονία και κατανόηση. Η κοινωνία του Μαυροβουνίου είναι απόδειξη ότι η συνύπαρξη στη βάση της διαφορετικότητας είναι εφικτή και αποτελεί μια σταθερή βάση για την πρόοδο, ότι η έννοια της πολυπολιτισμικότητας είναι και πρέπει να είναι ένα “success story”. Επιπλέον, αυτή είναι η ιδέα μας για το μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Μαυροβούνιο αποτελεί σήμερα πλατφόρμα για περιφερειακές συγκεντρώσεις και πολλές πρωτοβουλίες που αγωνίζονται για τον κοινό μας στόχο”, δήλωσε ο Darmanović.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Μαυροβουνίου δήλωσε ότι το Μαυροβούνιο θα συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση των βασικών αξιών της CEI, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της καλής γειτονίας.

Ο Γενικός Γραμματέας της CEI Roberto Antonione δήλωσε ότι το Μαυροβούνιο μπορεί να στηριχτεί στην υποστήριξη της Γραμματείας του CEI, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι αυτή η προεδρία θα έρθει να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων Προεδριών του Μαυροβουνίου.

“Το Μαυροβούνιο είναι παίχτης-κλειδί στην περιοχή και φορέας προώθησης σχέσεων καλής γειτονίας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουν την περιφερειακή συνεργασία ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αειφόρο ανάπτυξη”, δήλωσε ο Antonione.

Τόνισε ότι οι πολιτικές προτεραιότητες της Προεδρίας του Μαυροβουνίου είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις σύγχρονες προκλήσεις, προσθέτοντας ότι η βασική αποστολή της Πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου και της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 17 χωρών-μελών του CEI, χαιρέτισε τις προτεραιότητες της προεδρίας του Μαυροβουνίου για την Πρωτοβουλία, οι οποίες αντανακλούν τόσο τα εθνικά συμφέροντα όσο και τα συμφέροντα ολόκληρης της περιοχής. Εκφράστηκαν απόψεις σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας στους τομείς της επιστημονικής διπλωματίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενσωμάτωσης, της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων των κρατών μελών της CEI, καθώς και στην προώθηση του οικονομικού δυναμικού και της αξίας της περιοχής μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικής διάστασης. Οι στόχοι της Προεδρίας υποστηρίχθηκαν ομόφωνα, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και συνοχή της περιοχής.

Η εκτελεστική γραμματεία της CEI ενημέρωσε επίσης για τις τρέχουσες και τις επικείμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο της κυβερνητικής, κοινοβουλευτικής και επιχειρηματικής διάστασης της Πρωτοβουλίας, καθώς και για τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. /ibna