Βουλγαρία: Η SANS θα προχωρήσει σε πλήρη έλεγχο των ιδιωτικοποιήσεων

Βουλγαρία: Η SANS θα προχωρήσει σε πλήρη έλεγχο των ιδιωτικοποιήσεων

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ivan Geshev ανέθεσε στην Κρατική Υπηρεσία «Εθνικής Ασφάλειας» (SANS), τον πλήρη έλεγχο της όλης διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και τον μετέπειτα έλεγχο των υπευθύνων για αυτό σε υπουργεία, υπηρεσίες και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Ο έλεγχος θα πρέπει να καλύπτει όλες τις συναλλαγές ιδιωτικοποίησης, τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν, ανεξάρτητα από τον τύπο της μεθόδου πληρωμής, καθώς και όλα τα μέτρα που ελήφθησαν για την πραγματοποίηση της εποπτείας μετά την ιδιωτικοποίηση, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Η SANS θα πρέπει να καθορίσει εάν οι κυρώσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις ιδιωτικοποίησης έχουν εισπραχθεί, οι τόκοι, οι αποζημιώσεις και οι τραπεζικές εγγυήσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις ιδιωτικοποίησης σε περίπτωση μερικής ή ολικής αδυναμίας πληρωμής τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσον οι συμβάσεις ιδιωτικοποίησης έχουν ακυρωθεί σε περίπτωση μη εκτέλεσης τους.

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο διατηρήθηκαν όλα τα έγγραφα του τρέχοντος ελέγχου μετά την ιδιωτικοποίηση, αν έχουν ελεγχθεί οι συμβάσεις ιδιωτικοποίησης και αν τα δημόσια αρχεία ενημερώθηκαν έγκαιρα με τα στοιχεία.

Το πεδίο του ελέγχου θα πρέπει να αναλύσει τις εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δόθηκαν./ibna