Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις απαιτούνται για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις απαιτούνται για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια εταιρική σχέση με βασικούς εθνικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς για να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της χώρας και να παράγουν απτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών του Μαυροβουνίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής δικαιούχων του κοινού προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβουλίου της Ευρώπης “Οριζόντια διευκόλυνση για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία 2019-2022”.

Ο κ. Hermann Spitz, επικεφαλής του τομέα συνεργασίας στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο, επικεντρώθηκε στην υποστήριξη που παρέχει το πρόγραμμα σε ιδρύματα, τα οποία επωφελούνται από την τεχνική βοήθεια, τη δημιουργία ικανοτήτων, την εμπειρογνωμοσύνη και την ανταλλαγή εμπειριών.

“Οι χώρες δικαιούχοι πρέπει να δρουν με αποφασιστικότητα και να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να ολοκληρώσουν την πολιτική, οικονομική και κοινωνική μεταμόρφωση που περιμένουν οι πολίτες”, τόνισε ο Spitz.

Η Milena Šofranac Ljubojević, από το Υπουργείο Εξωτερικών, σημείωσε ότι το πρόγραμμα έχει επιφέρει απτά αποτελέσματα στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

“Η δεύτερη φάση της Οριζόντιας Διευκόλυνσης μιλά για την επιτυχία της τελευταίας φάσης και επίσης σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να τονίσω την πρόοδο στον τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης, όπου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην εφαρμογή των αποφάσεών του”, εξήγησε η Ljubojević.

Η Delphine Freymann, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τόνισε την εμπιστοσύνη που έχει δημιουργηθεί στο Πρόγραμμα Οριζόντιας Διευκόλυνσης και τη συνεχιζόμενη προστιθέμενη αξία του στην αντιμετώπιση βασικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

“Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ιδιοκτησία που αναπτύσσουν οι εταίροι μας και να αυξήσουμε περαιτέρω τις δεσμεύσεις και την θεσμική παρακολούθηση για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και τη συνεργασία μας τα επόμενα χρόνια”, δήλωσε η Freymann.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος που θα διεξαχθεί μεταξύ 2019 και 2022, με αυξημένη ειδική χρηματοδότηση ύψους 41 εκατ. ευρώ, βασίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης φάσης και διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας με την ισχυρότερη περιφερειακή της διάσταση και τη συμπερίληψη νέων θεμάτων όπως η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Στο Μαυροβούνιο χορηγήθηκαν 4,7 εκατομμύρια ευρώ για επτά έργα, τα οποία καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της Οριζόντιας Διευκόλυνσης, όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μεταρρύθμιση των φυλακών και της αστυνομίας, η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και η καταπολέμηση των διακρίσεων και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς./ibna