Περιορισμένη η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων το 2019

Περιορισμένη η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων το 2019

Περιορισμένες αποδείχθηκαν και κατά το 2019 οι φοροδοτικές αντοχές των Ελλήνων, όπως φανερώνουν και τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Στη διάρκεια του περασμένου έτους προστέθηκαν στον συσσωρευμένο όγκο  των ληξιπρόθεσμων απλήρωτοί φόροι ύψους 7.497 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2018, παρ’ όλα αυτά εξίσου ανησυχητικό. Μάλιστα μόνο μέσα στο ν Δεκέμβριο το ποσό αυτό αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή μάλιστα έρχεται μετά την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης για την εξόφληση των οφειλών σε 120 δόσεις, το οποίο φαίνεται να εξυπηρέτησε κάποιους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες, χωρίς όμως να γιατρέψει το πρόβλημα της υπερφορολόγησης. Το μεγαλύτερο μέρος των φρέσκων ληξιπρόθεσμων οφειλών οφείλεται σε φόρους εισοδήματος.

Μείωση οφειλετών

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το πλήθος των οφειλετών περιορίστηκε δραστικά τον περασμένο Δεκέμβρη από 4.239.724 σε 4.068.908 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ενώ ο εισπρακτικός μηχανισμός με βασικό όπλο τις κατασχέσεις έβαλε στο ταμείο του δημοσίου 5,3 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις ανέρχονταν στο τέλος του προηγούμενου έτους σε 1.770.813 ΑΦΜ (από 1.821.683 ΑΦΜ τον Νοέμβριο) ενώ υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βρίσκονται 1.251.660 (από 1.244.583 τον Νοέμβριο).

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία φτάνουν τα 105 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου που παρουσίασε η ΑΑΔΕ, από τα συνολικά 105 δισ. ευρώ, τα 21,5 δισ. κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης, κάτι που σημαίνει ότι το “πραγματικό” (εισπράξιμο) χρέος υπολογίζεται σε 85 δισ. ευρώ./ibna