Ελλάδα: Οριακή άνοδος στις εξαγωγές το 2019

Ελλάδα: Οριακή άνοδος στις εξαγωγές το 2019

Με οριακή άνοδο κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές  το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 33.800,7 εκατ. ευρώ έναντι 33.471,6 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.035,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.074,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών πέρυσι ήταν 55.521,0 εκατ. ευρώ έναντι 54.119,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, (+2,6%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται αύξηση κατά 2.494,2 εκατ. ευρώ (+6,5%) και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία άνοδος κατά 2.229,5 εκατ. ευρώ (+5,8%).

Με βάση τα παραπάνω, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 21.720,3 εκατ. ευρώ έναντι 20.648,1 εκατ. ευρώ  το  2018, παρουσιάζοντας διεύρυνση 5,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.459,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,9% και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.155,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,1%.

Η ακτινογραφία για το Δεκέμβριο

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Δεκέμβριο 2019 ανήλθε σε 4.422,7 εκατ. ευρώ ( έναντι 4.267,4 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018 (+3,6%). Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 172,5 εκατ. ευρώ (+5,5%) ενώ  χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  παρουσίασε αύξηση κατά 88,1 εκατ. ευρώ (+2,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών  τον Δεκέμβριο 2019 διαμορφώθηκε σε 2.868,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.592,6 εκατ. ευρώ (+10,7%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 118,9 εκατ. ευρώ (+6,5%) και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία άνοδο κατά 112,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή (+6,1%)

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Δεκέμβριο ήταν 1.553,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.674,8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2018, (-7,2%). Χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 53,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 24,2 εκατ. ευρώ (-1,9%)./ibna