Η πλειοψηφία των πολιτών στο Μαυροβούνιο υποστηρίζει την ένταξη της χώρας στην ΕΕ

Η πλειοψηφία των πολιτών στο Μαυροβούνιο υποστηρίζει την ένταξη της χώρας στην ΕΕ

Τα δύο τρίτα των πολιτών (66,4%) υποστηρίζουν την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε ο οργανισμός De Facto Consultancy για τις ανάγκες της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μαυροβούνιο. Η έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.014 ατόμων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υποστήριξη των πολιτών του Μαυροβουνίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερή, καθώς δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το 2018, όταν ανήλθε στο 65,9%. Σύμφωνα με νέα έρευνα, το 26,7% των ερωτηθέντων δεν υποστηρίζει την ένταξη, ενώ το 7% δεν έχει γνώμη.

«Οι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες υποστηρίζουν την ένταξη στην ΕΕ είναι για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, σταθερότητα, καλύτερο μέλλον και απασχόληση. Εκείνοι που αντιτίθενται σ’ αυτή υποστηρίζουν ότι αυτό δεν θα είναι καλύτερα ή δεν είναι προς το συμφέρον τους αλλά προς το συμφέρον των πολιτικών. Αυτοί είναι παράγοντες που δεν σχετίζονται με την ΕΕ. Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με την ΕΕ, το 14% φοβάται ότι η χώρα θα χάσει την ανεξαρτησία της, το 6% έχει πρόβλημα με την κρίση στην Ένωση, ενώ το 4% αντιτίθεται στην είσοδο λόγω της κρίσης των προσφύγων», δήλωσε η Olivera Komar της “De Facto Consultancy”, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Κέντρο πληροφοριών της ΕΕ.

Εάν διεξαγόταν δημοψήφισμα για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 82,5% των πολιτών θα ψήφιζαν. Από αυτά, τα τρία τέταρτα (76,2%) θα ψήφισαν υπέρ της ένταξης, ενώ μόνο το ένα πέμπτο (20%) θα τάσσονταν κατά.

Ο Πρέσβης της ΕΕ στο Μαυροβούνιο, Aivo Orav, δήλωσε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι σημαντικοί και δείχνουν ότι οι πολίτες πιστεύουν συνεχώς ότι η ένταξη στην ΕΕ θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και θα προσφέρει σταθερότητα.

«Είναι μεγάλοι αριθμοί. Σημαίνει επίσης ότι μεταξύ των πολιτικών κομμάτων υπάρχει πλειοψηφία των ψηφοφόρων που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση του Μαυροβουνίου στην ΕΕ. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τους ηγέτες του Μαυροβουνίου. Εμείς στην ΕΕ επιλύουμε τα προβλήματα και τις διαφορές μας μέσω του διαλόγου. Ως εκ τούτου, σήμερα χρειάζεται είναι επιτακτική η ανάγκη διαλόγου στο Μαυροβούνιο. Κυρίως για το ίδιο το Μαυροβούνιο, αλλά και για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης , συνέστησε ο Orav.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Μαυροβουνίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Aleksandar Drljević, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα παρέχουν ισχυρά κίνητρα για περαιτέρω εργασία, καθώς δείχνουν ότι όλες οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτή τη διαδικασία είχαν καλή ανταπόκριση.

«Η έρευνα έδειξε ότι οι πολίτες μας έχουν σαφώς μια σαφή προοπτική και υποστηρίζουν αυτό που κάνουμε, αλλά επίσης κατανοούν ότι η χώρα κινείται προς την ΕΕ υπό συνθήκες που συχνά δεν εξαρτώνται από εμάς, όπως αποδεικνύεται από την αναμονή μας για το άνοιγμα του τελευταίου διαπραγματευτικού κεφαλαίου», δήλωσε ο Drljević.

Περίπου το 27% των πολιτών πιστεύουν ότι το Μαυροβούνιο κινείται προς την ΕΕ με την ταχύτητα που επιτρέπουν οι περιστάσεις. Περίπου το 19% πιστεύει ότι κινούνται πολύ γρήγορα. Οι αισιόδοξες προσδοκίες των πολιτών επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι περισσότερο από το ήμισυ (53,3%) αναμένουν από το Μαυροβούνιο να γίνει μέλος μέχρι το 2025.

«Φέτος, δεν τους προσφέραμε απαντήσεις. Όταν τους ρωτούσαμε πότε πιστεύουν ότι το Μαυροβούνιο θα ενταχθεί στην ΕΕ θέλαμε να δούμε τι θα λέγαμε οι ίδιοι και πήραμε μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση – Οι μισοί πολίτες πιστεύουν ότι θα συμβεί μέσα σε 5 χρόνια», εξήγησε ο Komar.

Σύμφωνα με το κοινό, η σημαντικότερη επίδραση στη μελλοντική πρόοδο του Μαυροβουνίου προς την ΕΕ είναι το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, η ασφάλεια και η αντιμετώπιση των διμερών ζητημάτων με τις γειτονικές χώρες. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, θεωρεί το έγκλημα και τη διαφθορά ως τα κυριότερα εμπόδια στην πορεία του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι πολίτες του Μαυροβουνίου βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον σημαντικότερο εταίρο στην οικονομία, την εξωτερική πολιτική και το μέλλον. Σύμφωνα με το 44-50% των ερωτηθέντων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολίτες είναι σχετικά καλά ενημερωμένοι όσον αφορά τις επενδύσεις της ΕΕ στο Μαυροβούνιο. Περισσότερο από το ένα τρίτο γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στη χώρα./ibna