Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί νέα μεθοδολογία προσχώρησης για τα Δυτικά Βαλκάνια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί νέα μεθοδολογία προσχώρησης για τα Δυτικά Βαλκάνια

Για τη νέα πρόταση της αναθεωρημένης μεθοδολογίας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, Olivér Várhelyi δήλωσε ότι ο στόχος της νέας μεθοδολογίας είναι, να αποκατασταθεί μια αξιόπιστη προοπτική για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

Σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο κ. Várhelyi είπε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν μια νέα μεθοδολογία πριν από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Ζάγκρεμπ τον Μάϊο, παράλληλα με την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Είπε ότι η αναθεωρημένη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ ως «το πρώτο στοιχείο μιας νέας στρατηγικής που παρουσιάστηκε από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή» βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές. «Στόχος είναι να καταστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις πιο αξιόπιστες, δυναμικές, προβλέψιμες και με ισχυρότερη πολιτική κατεύθυνση», κατέληξε ο Várhelyi.

«Η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίζεται σε σταθερή και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η εστίαση στις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις θα ενισχυθεί, ενώ η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της όταν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις», πρόσθεσε ο Várhelyi.

Συγκεκριμένα, ο γενικός στόχος των προτάσεων της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές και να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα./ibna