Ρουμανία: Μπλόκο στις εταιρείες εκτός ΕΕ για εξαγορά δικαιωμάτων παραχώρησης

Ρουμανία: Μπλόκο στις εταιρείες εκτός ΕΕ για εξαγορά δικαιωμάτων παραχώρησης

Σχέδιο επείγοντος διατάγματος, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, προβλέπει ότι εφεξής οι πετρελαϊκές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, όταν θελήσουν να πωλήσουν τα δικαιώματα παραχώρησης που κατέχουν και ότι οι ρουμανικές Αρχές δύνανται να ματαιώσουν ενδεχόμενη πώληση για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Αφορμή γι’ αυτήν τη νομοθετική πρωτοβουλία ήταν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Exxon διαπραγματεύεται με τη Lukoil την πώληση δικαιωμάτων που κατέχει στη Μαύρη Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η Εθνική Υπηρεσία για τους Ορυκτούς Πόρους (ANRM) δύναται να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της οποίας εταιρεία εκτός ΕΕ, που είναι κρατική, αποκτά δικαιώματα παραχώρησης στη Ρουμανία και ότι η κυβέρνηση θα μπορεί να ακυρώνει ακόμα και τις υπάρχουσες πετρελαϊκές συμφωνίες, κατόπιν εισήγησης της ANRM, για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Επιπλέον, κάθε μεταβίβαση πετρελαϊκής συμφωνίας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν κυβερνητικής έγκρισης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν πωλείται η παραχώρηση αλλά η εταιρεία που κατέχει τα σχετικά δικαιώματα.

Με την πρωτοβουλία αυτή η ρουμανική κυβέρνηση επιθυμεί να ασκήσει επιρροή στη συναλλαγή μέσω της οποίας η αμερικανική Exxon Mobil θέλει να πωλήσει τη συμμετοχή της (50 %) στο project Neptun Deep, στη Μαύρη Θάλασσα./ibna