Τα μέλη της Προεδρίας της Β-Ε συναντήθηκαν με την αναπληρωτή διευθύντρια της USAID Bonnie Glick

Τα μέλη της Προεδρίας της Β-Ε συναντήθηκαν με την αναπληρωτή διευθύντρια της USAID Bonnie Glick

Τα μέλη της Προεδρίας της Β-Ε και ο αναπληρωτής διευθυντής της USAID Bonnie Glick δήλωσαν σε συνάντηση τη Δευτέρα στο Σεράγεβο ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην Β-Ε. Πρόσθεσε ότι αυτός είναι ένα πολύ σημαντικός τομέας στον οποίο η Β-Ε θα πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία της με την USAID.

Τονίστηκε κατά τη συνεδρίαση ότι η USAID αναμένει από τις αρχές της Β-Ε να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για να παραμείνουν στην Βαθμίδα 2 και ότι η μεταφορά στη Βαθμίδα 3 θα σήμαινε διακοπή της διεθνούς βοήθειας από την USAID, αναφέρεται σε δήλωση της Προεδρίας της Β-Ε.

Τονίστηκε επίσης ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Β-Ε, οι αστυνομικές υπηρεσίες και τα δικαστικά όργανα θα πρέπει να ασχοληθούν επιπρόσθετα με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, έτσι ώστε η Β-Ε να διατηρήσει το καθεστώς της Βαθμίδας 2 και τελικά να αναβαθμιστεί στη Βαθμίδα 1.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τη στήριξη που παρέχει η USAID στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής της βιωσιμότητας και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στη συζήτηση για την ανάγκη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αντιμετωπίσει σοβαρότερα το πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων.

Λέγεται ότι η USAID σχεδιάζει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Β-Ε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαστικών μεταρρυθμίσεων.

Συζητήθηκε επίσης η σημασία της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ της USAID και της Β-Ε και ειπώθηκε ότι ο οργανισμός συμμετέχει στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού σχεδίων που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα της Β-Ε. Στόχος είναι η επίτευξη των στόχων της εναρμόνισης του οικονομικού περιβάλλοντος, η επίτευξη αποτελεσματικότερων και πιο διαφανών θεσμών με ισχυρή κοινωνία των πολιτών και η οικοδόμηση μιας πολυεθνοτικής και ανεκτικής κοινωνίας.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε επίσης στον ενεργειακό τομέα και πιο συγκεκριμένα στη σχετική νομοθεσία και συμφωνήθηκε ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για να αυξηθεί το δυναμικό της αγοράς ενέργειας και να βελτιωθεί το σύστημα, το οποίο θα φέρει τη Β-Ε σε καλύτερη θέση στη διεθνή αγορά.

Η Bonnie Glick διαβίβασε στα μέλη της Προεδρίας της Β-Ε τις απόψεις του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και το ενδιαφέρον του και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την πρόοδο της Β-Ε και τη μελλοντική καλή συνεργασία μεταξύ της USAID και της Β-Ε και μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και των θεσμικών οργάνων της Β-Ε.

Τα μέλη της Προεδρίας της Β-Ε εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη συνεχή στήριξη και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της USAID για την πρόοδο της Β-Ε και δήλωσαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση του καλού επιπέδου συνεργασίας./ibna