Βουλγαρία: Η Εισαγγελία διακόπτει τις επαφές της με την Προεδρία

Βουλγαρία: Η Εισαγγελία διακόπτει τις επαφές της με την Προεδρία

Για την αυστηρή τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών, ο Γενικός Εισαγγελέας Ivan Geshev ανακοίνωσε ότι η Εισαγγελία διακόπτει οποιαδήποτε επαφή με την Προεδρία εκτός από την επίσημη γραπτή αλληλογραφία.

Η διακοπή της επικοινωνίας θα ισχύσει μέχρι την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση αριθ. 1/2020 για την υποχρεωτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου. 103 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την ασυλία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι η ανάγκη να αποφευχθούν τυχόν αμφιβολίες και προσπάθειες να επηρεαστεί το θεσμικό όργανο, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Στις 28 Ιανουαρίου, η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει στοιχεία για πιθανή συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλγαρίας.

Κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών που ξεκίνησε και διεξήχθη από την Ειδική Εισαγγελία, οι ανακριτές διενήργησαν, στις 22 Ιανουαρίου 2020, εκτενή ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης (που συλλέχθηκαν με χρήση ειδικών συσκευών πληροφοριών που χρησιμοποιούσε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας-SANS κατά του Διοικητή του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας C.S.). Η ανάλυση που διεξήχθη κατ ‘αυτόν τον τρόπο βρήκε στοιχεία και αποδεικτικά στοιχεία «ότι υπάρχει υψηλός βαθμός πιθανότητας ανάμιξης σε μια εγκληματική δραστηριότητα που διερευνάται, ενός προσώπου που κατέχει υψηλή θέση – Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και οι φερόμενες εγκληματικές πράξεις δεν είχαν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες του γραφείου του», ανέφερε η Εισαγγελία.

Στις 27 Ιανουαρίου, το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέλαβε την συνταγματική υπόθεση κατόπιν αιτήματος του Γενικού Εισαγγελέα Ivan Geshev για υποχρεωτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου. 103 του Συντάγματος σχετικά με την ασυλία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

Η διάταξη ορίζει ότι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος δεν είναι υπεύθυνοι για πράξεις που εκτελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την προδοσία και την παραβίαση του Συντάγματος. Σύμφωνα με το νόμο, δεν μπορούν επίσης να κρατηθούν και δεν μπορούν να διωχθούν./ibna