Κύπρος: Δημιουργείται Κέντρο Πληροφόρησης για τη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης

Κύπρος: Δημιουργείται Κέντρο Πληροφόρησης για τη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης

Οδηγίες για τη δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης των πολιτών για ενημέρωση του κοινού σε σχέση με θέματα που άπτονται της στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και τις διάφορες κατηγορίες δικαιούχων των προσφερόμενων προγραμμάτων στήριξης, έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την προεδρία του, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αποτιμηθεί η υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και να καταγραφούν τυχόν αδυναμίες που προέκυψαν στην υλοποίηση της.

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε η επιτυχής εφαρμογή σειράς προγραμμάτων που περιλαμβάνει η εφαρμοζόμενη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης και που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προσιτή κατοικία και την επιδότηση ενοικίου.

Την ίδια ώρα, διαπιστώθηκε πως κάποια κριτήρια χρήζουν βελτίωσης, έτσι ώστε να υλοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία τα προγράμματα στέγασης που η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες στην  τριμελή διυπουργική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, να μελετήσει σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, και με βάση τις εισηγήσεις που έχουν καταγραφεί,  να παρουσιάσει εντός εξαμήνου μια ολοκληρωμένη πρόταση βελτίωσης του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης που αφορά στην ενιαία και συγκροτημένη στεγαστική πολιτική που έχει ήδη εκπονηθεί./ibna