Σερβία: Ξεκινά η συζήτηση στη Συνέλευση για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών

Σερβία: Ξεκινά η συζήτηση στη Συνέλευση για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών Zorana Mihajlovic θα καταθέσει στη Συνέλευση, σε έκτακτη σύνοδο που ξεκινάει σήμερα, για ψήφιση προτάσεις για 13 νόμους και αποφάσεις στον τομέα των υποδομών, των κατασκευών και των μεταφορών.

Όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση της Σερβίας, το νομοσχέδιο για τις ειδικές διαδικασίες για την υλοποίηση έργων κατασκευής και ανακατασκευής των εγκαταστάσεων των γραμμών υποδομής είναι ιδιαίτερης σημασίας και θα επιτρέψει στην ταχύτερη υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού κύκλου.

Το υπουργείο σκοπεύει να ξεκινήσει την υλοποίηση νέων έργων επενδυτικού κύκλου αξίας περίπου 5 δισ. Ευρώ το 2020 και οι αποτελεσματικότερες διοικητικές διαδικασίες θα συμβάλουν το συντομότερο δυνατόν στην κατασκευή των σχεδιαζόμενων δρόμων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και λιμένων και των αστικών υποδομών.

Επίσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν θα θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της αρχής καθορισμού της αγοραίας αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων, των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων βάσει του νόμου και των νομικών ιδρυμάτων για την προστασία των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη.

Το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον νόμο περί χωροταξίας και κατασκευής προτάθηκε για την περαιτέρω ευθυγράμμιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τους κανονισμούς της ΕΕ, καθώς και για τον περιορισμό και τον επαναπροσδιορισμό προτύπων που θα επιτρέψουν στη Σερβία να αναβαθμιστεί περαιτέρω στη λίστα επενδύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι σημαντικότερες αλλαγές σε αυτόν τον νόμο αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα δηλαδή την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το νομοσχέδιο για το Μητρώο Χωρικών Μονάδων και το Μητρώο Διευθύνσεων θα επιτρέψει στην υλοποίηση ενός κανονισμού από τρεις που είναι τώρα και θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατικών φορέων.

Το νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο περί ειδικών όρων για την κατασκευή οικιών για τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχει ως στόχο να αυξήσει τον μέγιστο αριθμό ορόφων των κτηρίων που χτίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος (από έξι έως οχτώ ορόφους).

Το σχέδιο νόμου σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου για τη μετατροπή στο δικαίωμα χρήσης της κυριότητας των οικοδομήσιμων εκτάσεων έναντι αμοιβής, θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νομικών διατάξεων στην πράξη, μεταξύ άλλων στον τομέα της παροχής τραπεζικών εγγυήσεων και θα συμβάλλουν στον πλήρη μετασχηματισμό της ιδιοκτησίας γης αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών των οικοδομών και των κατασκευών.

Το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον νόμο για τη μεταφορά επιβατών στις οδικές μεταφορές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τροποποιημένες διατάξεις σχετικά με την οικονομική δυνατότητα των επιχειρήσεων μεταφοράς επιβατών, ρυθμίζει τους όρους πώλησης εισιτηρίων και άλλων εγγράφων μεταφοράς μέσω του Διαδικτύου και διευκολύνει τις υποχρεώσεις των μεταφορέων στη χρηματοδότηση, ενώ επιτρέπει τον προγραμματισμό των μεταφορών να είναι πιο προσαρμοσμένος στις ανάγκες της αγοράς.

Επίσης υπάρχουν δυο νομοσχέδια για τις υδάτινες μεταφορές, για την ενίσχυση της λειτουργίας των λιμένων σε αποδοτικότητα και ασφάλεια, καθώς και εναρμονισμός με τα διεθνή πρότυπα στη ναυσιπλοΐα.

Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών οι τροποποιήσεις του νόμου παρέχουν περισσότερες διευκρινήσεις σε θέματα ασφάλειας των αερομεταφορών συμβάλλοντας στην εναρμόνιση των εσωτερικών κανονισμών με τους ευρωπαϊκούς.

Τέλος θα συζητηθούν δυο διεθνείς συμφωνίες μια με το Ιράν για τις αεροπορικές μεταφορές και μια με την Τουρκία στον τομέα των έργων υποδομής.

Συνολικά θα συζητηθούν 20 νομοσχέδια και αποφάσεις κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου της Συνέλευσης που αρχίζει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου./ibna