Η ΕΕ στηρίζει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Β-Ε

Η ΕΕ στηρίζει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Β-Ε

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διαρκώς τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μέσω αυτού του έργου κατορθώσαμε να μεταφέρουμε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία από τα κράτη μέλη μας, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας επειδή το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα σημαντικό ζήτημα που δεν σταματά στα σύνορα. Ωστόσο, βασιζόμαστε στις αρχές να αναλάβουν την ευθύνη να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις», παρατήρησε ο Πρέσβης κ. Johann Sattler, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ στη Β-Ε, στην τελική διάσκεψη του προγράμματος Αδελφοποίησης “Στήριξη στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εμπειρογνώμονες της ΕΕ από την Αυστρία και τη Σλοβενία ​​υποστήριξαν την εφαρμογή από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη του σχεδίου δράσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στη Β-Ε 2018-2022. Επιπλέον, χάρη στους πόρους που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κρατικός Οργανισμός Ερευνών και Προστασίας έχει εξοπλιστεί με αναλυτικό λογισμικό και υπολογιστές για το Σύστημα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Πρεσβευτής της Αυστρίας στη Β-Ε Ulrike Hartmann και η Πρεσβευτής της Σλοβενίας στη Β-Ε Zorica Bukinac συνεχάρη τα εμπλεκόμενα μέρη για τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω αυτής της συνεργασίας με τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα των κρατών μελών της ΕΕ. Σημειώνοντας ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι διακρατικό πρόβλημα, η συνεργασία με τα τοπικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι πρεσβευτές τόνισαν ότι περισσότεροι από 2.600 τοπικοί εμπειρογνώμονες έλαβαν κατάρτιση και εκπαίδευση και είναι πλέον έτοιμοι να συνεχίσουν την εφαρμογή των συστάσεων για την ενίσχυση του τομέα.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη τόνισε ότι το σχέδιο αδελφοποίησης ύψους 2 εκατ. ευρώ αποτελεί μέρος της συνολικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Όπως επισημάνθηκε στην πρόσφατη έκθεση εμπειρογνωμόνων για το κράτος δικαίου στη Β-Ε από την ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία του κ. Priebe, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να βελτιωθούν η χρήση ειδικών ερευνών, και η ανάκτηση και η δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα στηρίξουν τα αρμόδια όργανα για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους δικαίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη./ibna