Επαναγορά ομολόγων 3,3 δισ από ΕΤΕ και… μείωση χρέους

Επαναγορά ομολόγων 3,3 δισ από ΕΤΕ και… μείωση χρέους

Στα 334,26 δισ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας το τρίτο τρίμηνο του 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από 335,5 δισ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι τα έσοδα γενικής κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο ήταν 23,98 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στο ύψος των 20,86 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, το ελληνικό δημόσιο προέβη σε επαναγορά από την Εθνική Τράπεζα τριών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 3,3 δισ. ευρώ και αξίας αγοράς περίπου 3,8 δισ. ευρώ, με μέσο σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 3,5%, καθώς επίσης και με μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 5,4 έτη, που είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο του 2019, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Χρ. Σταικούρας: Θετικά αποτελέσματα

Σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έκανε γνωστό ότι η εν λόγω επαναγορά πραγματοποθιήθηκε με έκδοση ενός νέου ομολόγων διάρκειας 30 ετών, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας και αξίας αγοράς και ονομαστικό επιτόκιο 3,25%. Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι από τη συναλλαγή προέκυψαν θετικά αποτελέσματα σχολίαζοντας ότι είναι δημοσιονομικά και ταμειακά ουδέτερη για το δημόσιο, και ότι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησής του αφού λήξεις ομολόγων με μέση διάρκεια 5,5 ετών, αντικαθίστανται με ομόλογα λήξης 2050.

Βελτίωση δεικτών

Πρόσθεσε ακόμη ότι η  συναλλαγή επιφέρει περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, τόσο αναφορικά με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ όσο και με το λόγο των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του ΕΔ προς το ΑΕΠ. Όπως και ότι  βελτιώνει σημαντικά την κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας για το τρέχον έτος, με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών, γεγονός που αφενός είναι επιβοηθητικό για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων “Ηρακλής” και αφετέρου αποτελεί όφελος για τους μετόχους της τράπεζας, σημαντικότερος των οποίων είναι το ελληνικό δημόσιο, αφού κατέχει αμέσως ή εμμέσως πλέον του 40% του συνόλου των μετοχών της./ibna