Στην εποχή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με chip ετοιμάζεται να εισέλθει η Ρουμανία

Στην εποχή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με chip ετοιμάζεται να εισέλθει η Ρουμανία

Το σύνολο του ρουμανικού Τύπου αναφέρεται σήμερα, στο σχέδιο κυβερνητικού διατάγματος που προβλέπει ότι από την επόμενη χρονιά, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα εκδίδονται υποχρεωτικά από την ηλικία των 12 ετών ή και νωρίτερα, εφόσον το ζητήσουν οι γονείς/κηδεμόνες. Οι νέες ταυτότητες θα είναι ασφαλέστερες και θα επιτρέπουν στους πολίτες να διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους με το Δημόσιο χωρίς να προσέλθουν στα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού, διότι η ταυτοπροσωπία θα πιστοποιείται με μηχανισμούς παρόμοιους με την ηλεκτρονική υπογραφή. Ταυτοχρόνως, οι ταυτότητες θα λειτουργούν και ως κάρτες υγείας. Στόχος είναι η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στη σχετική ανακοίνωση του ρουμανικού ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι για να μπορέσουν οι Ρουμάνοι πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνθήκες παρόμοιες με των άλλων Ευρωπαίων πολιτών, η Ρουμανία υποχρεούται, από τον Αύγουστο του 2021 να εκδίδει ηλεκτρονικές ταυτότητες. Στο chip θα υπάρχει μία φωτογραφία και δύο δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι πολίτες που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικές ταυτότητες, θα μπορούν να εφοδιάζονται με απλές ταυτότητες, χωρίς ηλεκτρονικά στοιχεία ή δεδομένα, οι οποίες όμως θα παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από τις σημερινές. Με ταυτότητες αυτού του τύπου δεν θα μπορούν ωστόσο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ούτε στην ΕΕ ούτε και να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τη δημόσια διοίκηση.

Το σχέδιο κυβερνητικού διατάγματος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση./ibna