Κύπρος: Πιο πράσινες και φιλικές στο περιβάλλον οι πολιτικές της κυβέρνησης

Κύπρος: Πιο πράσινες και φιλικές στο περιβάλλον οι πολιτικές της κυβέρνησης

Σήμερα έγινε ένα καθοριστικό βήμα για να κινηθεί η Κύπρος προς πράσινες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την Ενέργεια, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κώστας Καδής είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια που καλύπτει την περίοδο 2020-2030 μετά από εισήγηση δική μου και του Υπουργού Ενέργειας.

Πρόκειται για προσπάθεια που θα καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατίας για να πιάσει τους στόχους που τίθενται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Για την κατάθεση του σχεδίου λάβαμε υπόψη τις συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διαβούλευση που έγινε την τελευταία περίοδο, τις απόψεις της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.

Σήμερα έγινε ένα καθοριστικό βήμα για να κινηθούμε προς πιο πράσινες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο είναι τόσο φιλόδοξο όσο μας δίνει τη δυνατότητα να πιάσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το σχέδιο και την υλοποίηση των μέτρων που έχουν αποφασιστεί αλλά και με επιπρόσθετα νέα μέτρα και πολιτικές, αναμένεται ότι θα καλύψουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον στόχο για μείωση των αερίων θερμοκηπίου που έχουν τεθεί για την Κύπρο με αποτέλεσμα να μη χρειαστεί να πληρώσει η Κύπρος πρόστιμο για αυξημένη εκπομπή ρύπων. Παράλληλα με την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων του σχεδίου καλύπτουμε όλους τους άλλους στόχους που έχουν τεθεί τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο.

Η Κύπρος με το σχέδιο κάνει ένα καθοριστικό βήμα για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές σε οριζόντιο επίπεδο που καλύπτουν όλους τους τομείς που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η Κυβέρνηση με τη σημερινή της απόφαση δείχνει ότι είναι προσηλωμένη στο να κινηθεί ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση».

Ερωτηθείς είπε ότι τα μέτρα που προτείνεται να υλοποιηθούν θα στοιχίσουν 1,3 δις ευρώ και θα κατευθυνθούν σε κίνητρα και νέες υποδομές. «Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τον τομέα των μεταφορών όπου θα κινηθούμε στην υλοποίηση των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας και τη μεγαλύτερη εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης», είπε.

Πρόσθεσε ότι αρκετά μέτρα αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.

Τέλος ο κ. Υπουργός είπε ότι αν υλοποιηθεί το σχέδιο «θα φέρει πολύ μεγαλύτερη οφέλη και σε οικονομικό επίπεδο. Εκτιμάται με βάση και τις μελέτες αντικτύπου ότι η πλήρης υλοποίηση του πακέτου θα καλύψει το κόστος της επένδυσης και θα επιφέρει επιπρόσθετο όφελος στη Δημοκρατία της τάξης του μισού δις ευρώ»./ibna