Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2019 αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση – NSI

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2019 αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση – NSI

Τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2019, η συνολική αξία όλων των αγαθών που εξήχθησαν από τη Βουλγαρία ανερχόταν σε 53.758,2 εκατομμύρια λέβα, περίπου 3,7 τοις εκατό πάνω από τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με πρώιμα στοιχεία που εξέδωσε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) στις 13 Ιανουαρίου.

Τον Νοέμβριο του 2019, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 5.050,2 εκατ. λέβα, μειωμένες κατά 0,5% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, δήλωσε το NSI.

Η συνολική αξία όλων των αγαθών που εισήχθησαν στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2019 ήταν 56.324,9 εκατ. λέβα (σε τιμές CIF), μειωμένες κατά 2,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2018.

Τον Νοέμβριο του 2019, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,9% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, φθάνοντας στα 5.163,6 εκατ.

Το συνολικό εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) ήταν αρνητικό τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2019, ανερχόμενο σε 2.566,7 εκατ. λέβα. Το Νοέμβριο του 2019, το συνολικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) ήταν επίσης αρνητικό, φθάνοντας τα 113,4 εκατομμύρια λέβα.

Τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες (δηλαδή χώρες εκτός της ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 4,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2018, φθάνοντας στα 17.549,7 εκατ. λέβα.

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Τουρκία, η Κίνα, η Σερβία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 50,5% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες.

Τον Νοέμβριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 7,5% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018 και ανήλθαν σε 1.522,8 εκατ. λέβα.

Τον Νοέμβριο του 2019, οι εισαγωγές αγαθών στη Βουλγαρία από τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 29,7% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018 και ανήλθαν σε 1 458,7 εκατ. λέβα.

Το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) με τρίτες χώρες τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2019 ήταν αρνητικό, φθάνοντας τα 957,6 εκατομμύρια λέβα.

Τον Νοέμβριο του 2019, το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) με τρίτες χώρες ήταν θετικό και ανήλθε σε 64,1 εκατομμύρια λέβα, δήλωσε το NSI./ibna