Σημαντικά έσοδα από το υποθαλάσσιο καλώδιο Μαυροβουνίου – Ιταλίας

Σημαντικά έσοδα από το υποθαλάσσιο καλώδιο Μαυροβουνίου – Ιταλίας

Με τη διάθεση μόνο μέρους της δυναμικότητας του υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ενέργειας μεταξύ Μαυροβουνίου και Ιταλίας, το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Μαυροβουνίου (CGES) έχει ήδη παράγει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ εσόδων, δήλωσε σε συνέντευξή της η διευθύντρια του CGES, Vesna Bracanović.

«Η πρώτη επιβεβαίωση της ισχύος αυτής της υποχρέωσης έφτασε μόλις τον Δεκέμβριο. Μόνο ένα μέρος της ικανότητάς μας είναι στη διάθεση των εμπόρων ηλεκτρικής ενέργειας και η CGES έχει ήδη δημιουργήσει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ εσόδων», τόνισε.

Κατά την άποψή της, αυτό σημαίνει ότι το CGES παρήγαγε πάνω από το ήμισυ του συνολικού εισοδήματος που δημιουργήθηκε πέρυσι, με την εμπορική εκμετάλλευση του ενός τρίτου της δυναμικότητας του υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ενέργειας.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το έργο που υλοποιήσαμε μέσω μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Terna παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα», δήλωσε η Bracanović.

Με την κατασκευή του υποσταθμού Λάστσβα και τη σύνδεσή του με το υπάρχον δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της γραμμής μεταφοράς Podgorica 2 Trebinje, η CGES έχει θέσει τις προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία της υποθαλάσσιας διασύνδεσης με την Ιταλία.

«Έχουμε εργαστεί σκληρά για το έργο σύνδεσης των συστημάτων μετάδοσης του Μαυροβουνίου και της Ιταλίας. Έχουμε κατασκευάσει το πρώτο εργοστάσιο των 400 Kv τα τελευταία 30 χρόνια, ακριβώς εκεί που το χρειαζόμασταν περισσότερο, κατά μήκος της ακτής του Μαυροβουνίου», επεσήμανε η ίδια.

Η σύνδεση με το υπόλοιπο ενεργειακό σύστημα έχει καταστήσει τη μονάδα αυτή ένα νέο ζωτικό σημείο, κρίσιμο για τη σταθερή παροχή της θάλασσας.

Τα θετικά αποτελέσματα του υποσταθμού έγιναν αισθητά την προηγούμενη θερινή περίοδο.

Τόσο ο υποσταθμός όσο και η γραμμή μεταφοράς 400 Kv από το Λάστσβα στο Τσέβο κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τους υψηλότερους τεχνικούς και τεχνολογικούς κανονισμούς, με σεβασμό προς το περιβάλλον./ibna