Αύξηση της οικονομίας της Βουλγαρίας κατά 3% το 2020 προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα

Αύξηση της οικονομίας της Βουλγαρίας κατά 3% το 2020 προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα

Η οικονομία της Βουλγαρίας θα αυξηθεί κατά 3% το 2020, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιανουαρίου.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από την εκτίμηση αύξησης της τάξης του 3,6% για την οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας το 2019 και επίσης κάτω από την πρόβλεψη ανάπτυξης της τάξης του 3,4% από την υποπεριφέρεια της Κεντρικής Ευρώπης της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία περιλαμβάνει τη Βουλγαρία.

Όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη, η ανάπτυξη στην Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 3,1% το 2021 και στο 3% το 2022, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα. Η πρόβλεψή της για τη Βουλγαρία για τα έτη 2021 και 2022 ήταν για ανάπτυξη 3,1%.

«Η πρόοδος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι καθοριστική για τη στήριξη της ανάπτυξης των ιδιωτικών επενδύσεων μεσοπρόθεσμα. Η ανάπτυξη στην υποπεριοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή απορρόφηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, με τον τρέχοντα κύκλο να αναμένεται να λήξει το 2020», αναφέρει η έκθεση.

Συνολικά, η έκθεση προβλέπει συνολική αύξηση 2,5% το 2020, ελαφρώς υψηλότερη από το 2,4% που ήταν η πρόβλεψη για το 2019, το οποίο ο δανειστής χαρακτήρισε ως “την ασθενέστερη επίδοση από την παγκόσμια οικονομική κρίση”, την οποία απέδωσε στο αδύναμο εμπόριο και επενδύσεις.

«Ακόμη και αυτός ο χλιαρός παγκόσμιος αγώνας θα μπορούσε να διαταραχθεί από έναν αριθμό απειλών. Οι εντάσεις στο εμπόριο θα μπορούσαν να κλιμακωθούν εκ νέου. Μια εντονότερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης στις μεγάλες οικονομίες θα προκαλέσει κύματα. Η αναζωπύρωση του οικονομικού άγχους στις μεγάλες αναδυόμενες αγορές, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ή μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα», αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα./ibna

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο The Sofia Globe