Μαυροβούνιο: Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ενημερώνει για τις διαδηλώσεις για το νόμο περί θρησκευτικής ελευθερίας

Μαυροβούνιο: Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ενημερώνει για τις διαδηλώσεις για το νόμο περί θρησκευτικής ελευθερίας

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Μαυροβουνίου ενημέρωσε κατά τη σημερινή συνεδρίαση την Αστυνομική Διεύθυνση και άλλες κρατικές αρχές σχετικά με τις δραστηριότητες που έγιναν για τη διασφάλιση του νόμου και της τάξης κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων καθώς και για τις δραστηριότητες σχετικές με διαμαρτυρίες για την έγκριση του νόμου για τη θρησκευτική ελευθερία και το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την πολιτισμική και δημοκρατική χειραφέτηση της κοινωνίας του Μαυροβουνίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Το Συμβούλιο ανέλυσε λεπτομερώς τη ροή των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η μητρόπολη Μαυροβουνίου σε όλες τις πόλεις, από τις 26 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 7 Ιανουαρίου 2020, καθώς και τις περιστάσεις και τους κινδύνους που υπήρχαν.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι η οργάνωση και οι διαμαρτυρίες συνοδεύονται από έντονες και αρνητικές πολιτικές και ακατάλληλες και επιθετικές εκστρατείες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με πολλές παραπληροφορίες και ψεύτικες ειδήσεις – που αποσκοπούν να διαταράξουν τους πολίτες και να προωθήσουν ταραχές και αστάθεια.

Οι φορείς αυτών των δραστηριοτήτων προέρχονταν από τη χώρα, αλλά και από την άμεση γειτονιά – με τη σαφή πρόθεση να παραπληροφορούν τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους πιστούς, για το υποτιθέμενο σενάριο προσβολής των θρησκευτικών αντικειμένων της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την εκδίωξη των ιερέων, και την πίεση στη σερβική κοινότητα στο Μαυροβούνιο.

«Οι ανατρεπτικές δραστηριότητες είχαν να κάνουν και για τα περί συμβιβασμού του κράτους, των συμβόλων του, των κατόχων κρατικής εξουσίας, καθώς και για μια τελική αντιπαράθεση με τη συνταγματική τάξη, το κράτος δικαίου και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου – με κάθε τρόπο. Έτσι, στόχος τους ήταν να υπονομεύσουν τις ζωτικές συνταγματικές και δημοκρατικές αξίες του Μαυροβουνίου», σημειώνει η ανακοίνωση.

Οι κρατικές αρχές και η ηγεσία ανταποκρίθηκαν νόμιμα, με ανοχή σε μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις στη σταθερότητα και την ειρήνη. Το σύστημα ασφαλείας, κυρίως η αστυνομία του Μαυροβουνίου, παρείχε επαγγελματικά τις προϋποθέσεις για μια ομαλή συγκέντρωση των πιστών και των πολιτών, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των άλλων, με σταθερό νόμο και τάξη.

Επιπλέον, το Συμβούλιο σημείωσε τον υψηλό βαθμό ευθύνης της πλειοψηφίας των πολιτών και των συμμετεχόντων στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίοι δεν απέδωσαν σε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία και παραπληροφόρηση σχετικά με την απειλή για τα θρησκευτικά τους δικαιώματα και ελευθερίες.

Η θετική προσέγγιση της Μητρόπολης Μαυροβουνίου, η οποία έχει συμβάλει σε ειρηνικές συγκεντρώσεις, αντισταθμίζοντας ορισμένες πολιτικές παρεμβάσεις τόσο του Μαυροβουνίου όσο και εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας του, είναι επίσης εμφανής.

Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Μαυροβούνιο είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία στην οποία, χωρίς περιορισμούς, μπορούν να εκφραστούν διαφορετικές απόψεις σχετικά με πολλά κοινωνικά θέματα και πολιτικές της κυβέρνησης. Η μόνη προϋπόθεση είναι να οργανώνονται νόμιμα και να μη θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των άλλων.

«Αυτό που δεν είναι ή δεν θα επιτρέπεται είναι μια εξωτερική παρέμβαση στις εσωτερικές μας υποθέσεις, δηλαδή το κυριαρχικό μας δικαίωμα να διεξάγουμε ελεύθερα τις δικές μας εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές. Ως πολιτική και δημοκρατική κοινωνία, το Μαυροβούνιο έχει το αποκλειστικό και νόμιμο δικαίωμα να προστατεύει τις ελευθερίες και να ρυθμίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών που ζουν σε αυτό», καταλήγει η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου./Ibna