Βουλγαρία: Στα 953,3 εκατ. ευρώ οι ΑΞΕ το α’ 10μηνο

Βουλγαρία: Στα 953,3 εκατ. ευρώ οι ΑΞΕ το α’ 10μηνο

Σε 953,3 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (ΒΝΒ).

Το 2018, οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 399,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το αρχικό ποσό που ανακοινώθηκε από την BNB το προηγούμενο έτος ήταν 842,2 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

Οι επενδύσεις σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, σημείωσαν εκροή 429,6 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι εισροής 185,7 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018) και τα επανεπενδυόμενα κέρδη ανήλθαν σε 81,2 εκατομμύρια ευρώ (από 267,6 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από αλλοδαπές εταιρείες ανήλθαν σε 3,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 15,7 εκατομμυρίων ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2018.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας κατέγραψαν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ εισροές επενδύσεων, ως χρεόγραφα που καταγράφηκαν σαν μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ξένων επενδυτών τους, σε σύγκριση με μια εκροή 53,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2018. Οι ροές περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά δάνεια, πιστώσεις προμηθευτών και χρεόγραφα, ανέφερε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2019 προήλθε από τις Κάτω Χώρες (422 εκατομμύρια ευρώ), τη Γερμανία (233,7 εκατομμύρια ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (168,3 εκατομμύρια ευρώ). Σημαντικές καθαρές εκροές καταγράφηκαν προς την Τσεχική Δημοκρατία (-37,2 εκατ. Ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 290,8 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους 10 μήνες του 2019, σε σύγκριση με 222,5 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δήλωσε η BNB.

Πρωτοδημοσιεύθηκε στη Sofiaglobe