Β-Ε: Οδηγία του ΟΑΣΕ για τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης της τρομοκρατίας

Β-Ε: Οδηγία του ΟΑΣΕ για τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης της τρομοκρατίας

Η αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και το Συμβούλιο Τύπου στη Β-Ε παρουσίασαν στο Σεράγεβο τις κατευθυντήριες γραμμές για τους δημοσιογράφους: «Ρεπορτάζ για βίαιο εξτρεμισμό και τρομοκρατία».

«Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους δημοσιογράφους όταν καλύπτουν τον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία προκειμένου να αποφευχθεί ο εντυπωσιασμός και η ακούσια διάδοση πανικού και φόβου. Αντιπροσωπεύουν νέα δέσμη προτύπων για την επαγγελματική μετάδοση αυτών των θεμάτων και για την αποτροπή εσφαλμένων ρεπορτάζ, ώστε να εξασφαλιστεί μια κοινωνικά υπεύθυνη δημοσιογραφία», σημειώνει η αποστολή του ΟΑΣΕ στο σχετικό δελτίο Τύπου.

H επικεφαλής της αποστολής του ΟΑΣΕ στη Β-Ε, Kathleen Kavalec, τόνισε ότι το Συμβούλιο Τύπου έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και την υιοθέτησή τους ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου επαγγελματικών προτύπων.

«Το ρεπορτάζ σχετικά με αυτά τα ευαίσθητα θέματα  παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο στη Β-Ε, αλλά σε όλο τον κόσμο. Έλλειψη φροντίδας κατά την ενημέρωση του κοινού, για παράδειγμα με τη χρήση εντυπωσιακών εκθέσεων, μπορεί και συχνά καταλήγει άσκοπα στη διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, εξάπλωση του φόβου και της μισαλλοδοξίας -που μπορεί να οδηγήσει σε βία», δήλωσε η Kavalec.

Από την πλευρά της η Ljiljana Zurovac, Διευθυντής στο Συμβούλιο Τύπου της Β-Ε, τόνισε ότι κάλυψη της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού είναι, δυστυχώς, ένα όλο και πιο κοινό καθήκον για τους δημοσιογράφους στη Β-Ε.

«Οι δημοσιογράφοι υποχρεούνται να μεταδώσουν τα θέματα αυτά για το δημόσιο συμφέρον, αλλά πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των σωστών πληροφοριών και τον τρόπο απελευθέρωσής τους από το ποιες πηγές και σε ποια στιγμή, προκειμένου να μην δημιουργηθεί ένας πρόσθετος πανικός και φόβος ανάμεσα τους πολίτες, καθώς και να αναφέρουν τα θύματα και τα παιδιά που εμπλέκονται σε γεγονότα που προκαλούνται από πράξεις της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού προσεκτικά και σύμφωνα με τον Επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας. Είναι πολύ σημαντικό οι εκδότες των μέσων ενημέρωσης να συμμετάσχουν ενεργά στην υιοθέτηση αυτών των οδηγιών», δήλωσε η Zurovac.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης του ΟΑΣΕ «Μέσα Ενημέρωσης και Τρομοκρατία» που πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο τον Σεπτέμβριο του 2018, όπου συγκεντρώθηκαν δημοσιογράφοι, εκδότες και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης από τη Β-Ε και το εξωτερικό./ibna