Πως μπορεί να “τσιμπήσει” η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Πως μπορεί να “τσιμπήσει” η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Στα έσοδα από τα κέρδη των Κεντρικών Τραπεζών, τα περιβόητα ANFA- SMP,  “ποντάρει” το υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε, όχι μόνο να φτάσει το 2,8% της ανάπτυξης για το 2020, αλλά και να το ξεπεράσει. Η συζήτηση για την αλλαγή χρήσης των κερδών ξεκινά αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά τεχνική συζήτηση με τους Ευρωπαίους. Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή της απόφασης του Eurogroup τον Ιούνιο του 2018, περί δυνατότητας χρήσης αυτών των εσόδων για χρηματοδότηση επενδύσεων.

Πριν φτάσουμε στις τελικές αποφάσεις για την αλλαγή χρήσης, που θα πρέπει να αναμένονται γύρω στο Μάρτιο μαζί με την Έκθεση για την 5η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, θα πρέπει να δούμε πως μπορούν να επιδράσουν τα ανωτέρω στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)  παρατηρείται ότι η επίπτωση στο ΑΕΠ ύστερα από μια εξωγενή διαταραχή στις δημόσιες επενδύσεις είναι θετική και ο πολλαπλασιαστής είναι ίσος με 0,48 ύστερα από τέσσερα τρίμηνα. Προσθέτοντας, όμως, στην παραπάνω εξίσωση τη μεταβλητή της κρίσης, διαπιστώνεται ότι ο πολλαπλασιαστής είναι μεγαλύτερος και φτάνει στο 1,36 μετά από τέσσερα τρίμηνα. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες επενδυτικές δαπάνες σε τέτοιες δύσκολες συγκυρίες έχουν πολλαπλασιαστικό θετικό αποτέλεσμα στο ΑΕΠ. Εν προκειμένω, εάν εφάρμοζε κανείς αυτόν τον πολλαπλασιαστή στις χαμένες δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Ε[ενδύσεων, θα κατέληγε σε απώλεια ως και 9 δισ. ευρώ ΑΕΠ.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών επισήμαιναν, πάντως, ότι πέρα από τις προφανείς πολιτικές δυσκολίες- όπως φάνηκε από την αντίσταση των Γερμανών στο Eurogroup του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου- η αλλαγή χρήσης των ANFA- SMP έχει τεχνικές δυσκολίες.

Η βασική δυσκολία έγκειται στο ότι όσα εισπραχθούν από τα κέρδη του Ευρωσυστήματος και κατευθυνθούν σε επενδύσεις θα πρέπει να δαπανηθούν εντός του ίδιου έτους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι επενδύσεις, που θα πρέπει να συμφωνηθούν ούτως ή άλλως με τους Ευρωπαίους, θα πρέπει να ώριμες έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις./ibna