Οι Δυνάμεις Ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου το πιο αξιόπιστο ίδρυμα στη χώρα

Οι Δυνάμεις Ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου το πιο αξιόπιστο ίδρυμα στη χώρα

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου (KCSS) δημοσίευσε τη Δευτέρα την ένατη έκδοση του Βαρομέτρου Ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου, δείχνοντας ότι η Δύναμη Ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου (KSF) εξακολουθεί να είναι η πιο αξιόπιστη από όλους τους οργανισμούς ασφαλείας στο Κοσσυφοπέδιο.

Το Βαρόμετρο Ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου (KSB) είναι ένα διακριτό εργαλείο μέσω του οποίου το Κέντρο Κοσσυφοπεδίου για τις Μελέτες Ασφάλειας (KCSS) μετρά τις αντιλήψεις του κοινού στο Κοσσυφοπέδιο. Το KCSS στην έκθεσή του αναφέρει ότι τα ιδρύματα ασφαλείας εξακολουθούν να είναι πιο αξιόπιστα από τα αντίστοιχα της δικαιοσύνης και της διοίκηση, και σε αυτή την έκδοση του Βαρόμετρου Ασφάλειας.

Οι φορείς δικαιοσύνης (δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές) εξακολουθούν να χαίρουν χαμηλότερης εμπιστοσύνης από ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του 2019 δείχνουν ότι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος παρατηρείται μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στα θεσμικά όργανα του κράτους δικαίου.

Η Δύναμη Ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου εξακολουθεί να είναι η πλέον αξιόπιστη από όλα τα θεσμικά όργανα που μετρούνται σε αυτή την έκδοση του Βαρόμετρου. Σύμφωνα με την έκθεση, όπως και το προηγούμενο έτος, οι άνδρες ανέφεραν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη Δύναμη Ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου από ό, τι οι γυναίκες. Παρά τη μείωση κατά δύο τοις εκατό, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (59%) εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου

Το Βαρόμετρο Ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου μέτρησε επίσης την εμπιστοσύνη των πολιτών στις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες και το Τελωνείο του Κοσσυφοπεδίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν χαμηλή εμπιστοσύνη στις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες (30%), ενώ ούτε η εμπιστοσύνη στο Τελωνείο ήταν ικανοποιητική (35%).

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θεωρούν τα Δικαστήρια και τους εισαγγελείς ως διεφθαρμένους. Για τους ερωτηθέντες, τα Δικαστήρια είναι το πιο διεφθαρμένο ίδρυμα στο Κοσσυφοπέδιο. Συνολικά, τα αποτελέσματα του βαρόμετρου ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου 2019 δείχνουν ότι το επίπεδο αντίληψης της αστυνομικής διαφθοράς μειώθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2018./ibna