ΔΝΤ: Η παραοικονομία άνθισε τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Η παραοικονομία άνθισε τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα

Φορολογικά έσοδα, κοινωνικές παροχές και απασχόληση πλήττονται στην Ελλάδα από το μέγεθος της παραοικονομίας η οποία κυμαίνεται περίπου στο 30%. Μάλιστα, μπορεί το μέγεθός της παραοικονομίας να μειώθηκε σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο παραμένει σημαντικό, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη νέα έκθεση του ΔΝΤ, στην οποία οι τεχνοκράτες του Ταμείου υποστηρίζουν πως χρειάζεται μια ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, η οποία θα επικεντρώνεται σε ειδικούς για κάθε χώρα οδηγούς, προκειμένου να καταπολεμηθεί με επιτυχία η παραοικονομία, καθώς είναι επιζήμια για τη μείωση της φορολογίας.

Ευρώπη

Όσον αφορά το ποσοστό της παραοικονομίας, αυτό είναι σημαντικό σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και κυμαίνεται από λιγότερο από 10% έως πάνω από 40% του ΑΕΠ. H Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 30%. Σε χώρες με καλύτερη οικονομία, η παραοικονομία τείνει να είναι μικρότερη σε περίπου 10% με 20% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο.

Αναφορικά με τις αναδυόμενες οικονομίες, αυτές έχουν υψηλότερο επίπεδο παραοικονομίας, δηλαδή περίπου 30%  με 35% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο. Το μέγεθος της παραοικονομίας είναι πάνω από το 40% του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες και ακόμη υψηλότερες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το μέσο μέγεθος της παραοικονομίας στην Ευρώπη παρέμεινε σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα όπου βρισκόταν στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Σε πολλές χώρες δε, η παραοικονομία αυξήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 (όπως συνέβη για παράδειγμα σε χώρες όπως η Κροατία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Σερβία), ενώ σε άλλες μειώθηκε (Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία).

Στις περισσότερες χώρες, η παραοικονομία αυξήθηκε κυρίως κατά την περίοδο μεταξύ 2008 και 2010 και στη συνέχεια μειώθηκε πριν από την κρίση. Το δε μέγεθος της παραοικονομίας είναι μικρότερο στις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών εκείνων οι οποίες εμφάνισαν αύξηση της παραοικονομίας, και ειδικά μέσα στα έτη που εκδηλώθηκε η κρίση./ibna