Υπουργός Ενέργειας Βουλγαρίας: Θα κατασκευαστεί εγκαίρως ο IGB

Υπουργός Ενέργειας Βουλγαρίας: Θα κατασκευαστεί εγκαίρως ο IGB

Τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας μεταξύ της υπουργού Temenuzhka Petkova, της εταιρείας έργου για την κατασκευή της ICGB διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας και του κατασκευαστή της διαδρομής, AVAX S.A., όπου συζητήθηκαν η πρόοδος για την υλοποίηση του έργου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

«Ο IGB είναι ένα στρατηγικό έργο όχι μόνο για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά για ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ένα έργο που θα επιτρέψει την πραγματική διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού με φυσικό αέριο», δήλωσε η Petkova και ζήτησε τη μέγιστη κινητοποίηση για την εξασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης της διασύνδεσης.

Τα στελέχη της AVAX S.A. διαβεβαίωσαν ότι η κατασκευή της γραμμής διασύνδεσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και ότι θα ολοκληρωθεί μέσα  στις προθεσμίες που καθορίζονται στη σύμβαση.

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2020, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή προσωρινών εργοταξίων και των εγκαταστάσεων σε κάθε εργοτάξιο κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής του αγωγού στο βουλγαρικό και το ελληνικό έδαφος, καθώς και η διαχείριση των δραστηριοτήτων αποθήκευσης σωλήνων. Η εργολαβική εταιρεία ενημέρωσε ότι αναπτύσσει ένα σχέδιο για τη σταδιακή παράδοση των σωληνώσεων σύμφωνα με το γραμμικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής και καταργεί προσωρινές περιοχές αποθήκευσης. Η προετοιμασία των γραμμών κατασκευής και η προετοιμασία της λωρίδας εξυπηρέτησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αντισυμβαλλόμενος διαβεβαίωσε ότι έγιναν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να μην επιτρέπονται καθυστερήσεις.

Η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας δήλωσε την ετοιμότητα του Υπουργείου Ενέργειας να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης εγκαίρως, σε συνέργεια με το σχέδιο TAP./ibna