Το Πολεμικό Ναυτικό Bokelj εν αναμονή της ένταξής του στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Κληρονομιάς της UNESCO

Το Πολεμικό Ναυτικό Bokelj εν αναμονή της ένταξής του στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Κληρονομιάς της UNESCO

Η διακυβερνητική επιτροπή για την άϋλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO αναγνώρισε τη σημασία του πολεμικού ναυτικού Bokelj, προσφέροντας τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άυλης κληρονομιάς την ερχόμενη περίοδο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαυροβουνίου.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της επιτροπής στη Bogota, με την αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου υπό την ηγεσία του Υπουργού Πολιτισμού Aleksandar Bogdanovic να καλείται να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Πολεμικού Ναυτικού Bokelj,.

Η πρόεδρος του φορέα αξιολόγησης Bak Sangmee επεσήμανε ότι το Πολεμικό Ναυτικό Bokelj συγκεντρώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, πρακτικών και τελετουργικών που σχετίζονται με τη μεταφορά των λειψάνων του Αγίου Τρύφωνος στο Kotor το 809, με τους ναυτικούς να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με την Πρόεδρο, βάσει των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον φάκελο, ο υποψήφιος πληροί εξ ολοκλήρου το κριτήριο R5 για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των αντιπροσώπων.

Η Bak Sangmee δήλωσε ότι ο οργανισμός αξιολόγησης επιβεβαιώνει ότι το Ναυτικό Bokelj συμπεριλήφθηκε στο Μητρώο Πολιτιστικών Ιδιοκτησιών του Μαυροβουνίου το 2013 από τη Διεύθυνση Προστασίας Πολιτιστικών Ιδιοκτησιών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του μητρώου. “Ωστόσο, ο φορέας αξιολόγησης θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση των κριτηρίων R1-R4 για να καταστεί σαφής η φύση του ίδιου του στοιχείου”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει ο φορέας αξιολόγησης, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, πρακτικές αλλά και τελετουργίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υποψηφιότητας. Ωστόσο, δε διατίθενται περεταίρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση, τις κοινωνικές λειτουργίες και την πολιτιστική τους σημασία. Ο φάκελος επικεντρώνεται στην προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του ίδιου του στοιχείου, τονίζοντας τις αξίες του Πολεμικού Ναυτικού Bokelj και τη σύνδεσή του με την τοπική ταυτότητα. Ο φορέας αξιολόγησης έκρινε ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν διαθέτουν μέτρα προστασίας που θα στοχεύουν στους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Ο φάκελος, όπως επισημάνθηκε, δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τη μεθοδολογία συνεργασίας με το Ναυτικό Bokelj και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. “Για το λόγο αυτό, ο φορέας αξιολόγησης προτείνει να εκδοθεί απόφαση για Να συμπληρωθεί η υποψηφιότητα του Ναυτικού Bokelj”, αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Ο υπουργός Bogdanović τόνισε ότι το Μαυροβούνιο εκτιμά ιδιαίτερα τις απόψεις της UNESCO σχετικά με την υποψηφιότητα του Πολεμικού Ναυτικού Bokelj. Σημείωσε ότι η πολιτιστική πολιτική του Μαυροβουνίου βασίζεται στις αποφάσεις της UNESCO και σε άλλα πρότυπα. “Για εμάς λοιπόν, οι κατάλογοι άυλης κληρονομιάς δεν αποτελούν πλατφόρμα ανταγωνισμού και οι τοπικές κοινότητες δεν αποτελούν αντικείμενα, αλλά πολύ περισσότερο ζητήματα με έντονη αλληλεπίδραση”, δήλωσε ο Bogdanović.

Πρόσθεσε ότι το Μαυροβούνιο θα ακολουθήσει προσεκτικά τις συστάσεις του φορέα αξιολόγησης και θα βελτιώσει τον φάκελο έτσι ώστε να καταστεί εφικτό αυτός να υποβληθεί εκ νέου στον επόμενο κύκλο υποψηφιοτήτων.

Εκπρόσωποι της αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου ενημέρωσαν την επιτροπή της UNESCO ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικασίας υποψηφιότητας η όλη διαδικασία διεξήχθη με διαφάνεια και συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 300 εγκρίσεις τοπικών κοινοτήτων.

“Μια επιπλέον πρόκληση αποτέλεσε το γεγονός ότι το Ναυτικό Bokelj είναι μια πολύπλοκη περίπωση άυλης κληρονομιάς, οπότε καθίσταται δύσκολο να συγχωνευθεί η παράδοση 12 αιώνων σε μια απλή φόρμα, όπως είναι το αρχείο της UNESCO”, ανέφερε το υπουργείο. /ibna