Ενισχύθηκε η ελληνική επιχειρηματικότητα το 2018

Ενισχύθηκε η ελληνική επιχειρηματικότητα το 2018

Σημαντική ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας, από τις υψηλότερες διαχρονικά, και τη βελτίωση των προσδοκιών για την οικονομία και το επιχειρείν καταγράφει η Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2018-2019, που παρουσιάστηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Σύμφωνα με την έκθεση, το 2018 ενισχύθηκε η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, καθώς το 6,4% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών της χώρας (περίπου 418 χιλ. άτομα) βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, από 4,8% το 2017. Παράλληλα, περιορίστηκε στο 2,8% του πληθυσμού (183 χιλ. άτομα), το ποσοστό ατόμων που διέκοψε την επιχειρηματική του δραστηριότητα (έναντι 4,8% το 2017), κυρίως λόγω έλλειψης κερδοφορίας.

Ευνοϊκά είναι και τα στοιχεία που δείχνουν πως η άμβλυνση των αβεβαιοτήτων, η αναπτυξιακή δυναμική της περυσινής χρονιάς, καθώς και η εμφάνιση κάποιων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενίσχυσαν τη νέα επιχειρηματικότητα και την έναρξη αυτοαπασχόλησης.

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ακόμη  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας (48,9% του συνόλου, περίπου 204 χιλ. άτομα) και περιορισμό της επιχειρηματικότητας ανάγκης (20,8% του συνόλου, 87 χιλ. άτομα).

Παράλληλα, διαφαίνεται μικρή υποχώρηση του μέσου μεγέθους των νέων εγχειρημάτων κατά την έναρξη λειτουργίας, καθώς σχεδόν ένα στα τέσσερα εγχειρήματα (23,4%) προσφέρει απασχόληση αποκλειστικά στους ιδρυτές του. Ωστόσο, βελτιώνονται οι προσδοκίες απασχόλησης μελλοντικά, καθώς το 85% εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία θα δημιουργήσουν τουλάχιστον μια θέση εργασίας.

Θετικές εξελίξεις

Άλλες θετικές εξελίξεις είναι:

-Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας για τέταρτη συνεχή χρονιά

-Η εντονότερη συνεισφορά άτυπων επενδυτών στη χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων, αν και πρόκειται κυρίως για μέλη της οικογένειας

-Η ενίσχυση εγχειρημάτων μεταποίησης και πρωτογενούς τομέα

-Το χαμηλότερο ποσοστό όσων διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική δραστηριότητα το 2018

-Οι καλύτερες προσδοκίες για θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν

-Οι υψηλότερες προσδοκίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα στο επόμενο διάστημα και  βελτίωση στην αυτοπεποίθηση για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

-Η ακόμα καλύτερη εικόνα της επιχειρηματικότητας ως επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας./ibna