Πώς θα μειωθούν κατά 30 δισ. ευρώ τα “κόκκινα” δάνεια των ελληνικών τραπεζών

Πώς θα μειωθούν κατά 30 δισ. ευρώ τα “κόκκινα” δάνεια των ελληνικών τραπεζών

Δυνατότητα να απαλλαγούν από το 40% των «κόκκινων» δανείων (30 δισ. ευρώ) και να επιταχύνουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους το συντομότερο, έχουν οι τράπεζες με την επικείμενη αυριανή ψήφιση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστό με την επωνυμία «Ηρακλής».

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε χθες στη Βουλή και προβλέπει την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ, με παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου. Το ύψος των συνολικών εγγυήσεων ορίζεται στα 12 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αύξησής του.

Ειδικότερα, το ελληνικό Δημόσιο θα παρέχει εγγύηση για το ασφαλέστερο τμήμα του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου (senior τίτλους) έναντι προμήθειας υπέρ του, αποτιμημένη σε όρους αγοράς.

Με τη μεταβίβασή των NPLs στο «Ηρακλής», το όχημα ειδικού σκοπού (SPV) του «Ηρακλή», τα «κόκκινα» δάνεια θα τιτλοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: υψηλής διασφάλισης (senior), μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior).

Η εγγύηση του Δημοσίου θα συνοδεύει το senior κομμάτι της τιτλοποίησης. Τα senior και mezzanine ομόλογα θα έχουν κυμαινόμενο κουπόνι που θα πληρώνεται ανά τρίμηνο ή ανά έτος και θα βασίζεται στην ονομαστική αξία των τίτλων που θα έχει απομείνει κατά τη διαδικασία διαχείρισης και ανακτήσεων.

Το «Ηρακλής» θα έχει ισχύ 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (10.10.2019) και με το σχέδιο νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του Δημοσίου στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, οι λεπτομέρειες για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου κ.λπ.

Ενεργοποίηση εγγύησης

Η εγγύηση του Δημοσίου θα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον όταν η τράπεζα έχει πουλήσει τουλάχιστον το 50% συν ένα των junior ομολόγων. Τα junior και mezzanine ομόλογα δεν θα μπορούν να αποκτηθούν από το κράτος ή από δημόσιες επιχειρήσεις.

Το άρθρο 2 αναλύει ορισμούς και προβλέπει την αποφυγή της διπλής εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου και ρητώς αναφέρει πως δεν εντάσσονται στο «Ηρακλής» και τα εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια.

Στο άρθρο 3 προβλέπεται η δυνατότητα αναβολής μέρους της αμοιβής του διαχειριστή όταν υπάρχει απόκλιση των προβλεπομένων εισπράξεων κατά τουλάχιστον 20%./ibna