Μαυροβούνιο: Το άνοιγμα όλων των κεφαλαίων επιβεβαιώνει την πρόοδο στον τομέα του κράτους δικαίου

Μαυροβούνιο: Το άνοιγμα όλων των κεφαλαίων επιβεβαιώνει την πρόοδο στον τομέα του κράτους δικαίου

Η πρόοδος στον τομέα του κράτους δικαίου αποτελεί βασική πτυχή του καθορισμού της συνολικής δυναμικής των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αναμενόμενο άνοιγμα του τελευταίου κεφαλαίου αποτελεί επιβεβαίωση των προσπαθειών και της αποφασιστικότητας του Μαυροβουνίου να καταστεί πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ, σημείωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Aleksandar Drljević στο 13ο Εθνικό Συνέδριο κατά της Διαφθοράς που διοργάνωσε το Δίκτυο για την επιβεβαίωση του τομέα των ΜΚΟ (MANS).

Ο κ. Drljević ευχαρίστησε την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την ισχυρή στήριξή τους στην πορεία ένταξης του Μαυροβουνίου, διότι, όπως πρόσθεσε, οι εμπειρίες και οι πρακτικές τους, καθώς και η ολοκληρωμένη εμπειρογνωμοσύνη του πολιτικού τομέα είναι απαραίτητες για την επιτυχή διεξαγωγή δημόσιων πολιτικών προς το καλύτερο συμφέρον όλων των πολιτών.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ένωση, ο επικεφαλής διαπραγματευτής τόνισε την ακλόνητη αποφασιστικότητα και τη δέσμευση του Μαυροβουνίου να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι με τον αδιάπτωτο ενθουσιασμό της κυβέρνησης και των κρατικών θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, συμβάλλουν στο συνολικό αποτέλεσμα της χώρας στην επικείμενη, πολύ απαιτητική φάση διαπραγμάτευσης.

«Η οικοδόμηση ενός σταθερού και ισχυρού συστήματος κράτους δικαίου, ως ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατικής κοινωνίας στην οποία αγωνιζόμαστε, είναι το κυριότερο, αλλά το πιο δύσκολο έργο. Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση των διαπραγματεύσεων, η πρόοδος στον τομέα αυτό αποτελεί βασική πτυχή του καθορισμού της συνολικής δυναμικής των διαπραγματεύσεων σε όλα τα άλλα κεφάλαια. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι μια σημαντική επιβεβαίωση των προσπαθειών μας είναι τα πρόσφατα νέα της έγκρισης της έκθεσης για την τήρηση των αρχικών κριτηρίων αναφοράς για το κεφάλαιο 8 η οποία αποτελεί προϋπόθεση για το άνοιγμα του τελευταίου κεφαλαίου», τόνισε.

Υπενθύμισε ότι στα κεφάλαια 23 και 24 το Μαυροβούνιο έχει εκπληρώσει μέχρι στιγμής τα περισσότερα προσωρινά σημεία αναφοράς και ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεση του Μαυροβουνίου καθώς και στο πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο εργασίας της Κομισιόν για αυτά τα κεφάλαια

«Γνωρίζουμε τις προκλήσεις και τις προφανείς αδυναμίες του συστήματος, τις οποίες επεσήμαναν οι ομολόγοι μας στην ΕΕ, και θα εργαστούμε με επίκεντρο και επιμέλεια για την εξάλειψή τους. Ξεκινώντας από τη σπουδαιότητα για την περαιτέρω ροή των μεταρρυθμιστικών δραστηριοτήτων στο κράτος δικαίου των οποίων τα οφέλη όλοι οι πολίτες επιθυμούν να αισθάνονται, θα βελτιωθούν τα αποτελέσματα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και θα ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία όλων των αρμόδιων φορέων που είναι επιφορτισμένοι με αυτόν τον τομέα στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας», τόνισε ο Drljević./ibna