Κερδισμένη η Βόρεια Μακεδονία μετά την επιβολή από το Κοσσυφοπέδιο των τελωνειακών δασμών στα προϊόντα από τη Σερβία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Κερδισμένη η Βόρεια Μακεδονία μετά την επιβολή από το Κοσσυφοπέδιο των τελωνειακών δασμών στα προϊόντα από τη Σερβία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Η Βόρεια Μακεδονία έχει βγει κερδισμένη μετά την επιβολή από το Κοσσυφοπέδιο100% τελωνειακό φόρο στα προϊόντα από τη Σερβία,

Η Βόρεια Μακεδονία αύξησε τις εξαγωγές προς το Κοσσυφοπέδιο ένα χρόνο μετά την απόφαση της Πρίστινα να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στα προϊόντα από τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας δείχνουν ότι για τους πέντε μήνες από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, από τότε που το Κοσσυφοπέδιο επέβαλε τους τελωνειακούς δασμούς στα σερβικά προϊόντα, η Βόρεια Μακεδονία εξήγαγε προϊόντα αξίας 103,3 εκατ. ευρώ στην αγορά του Κοσσυφοπεδίου. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση των εξαγωγών κατά 25,7 εκατ. ευρώ ή 33%.

Το Υπουργείο Οικονομίας αναμένει ότι οι εξαγωγές με τις οποίες η Βόρεια Μακεδονία έχει επιτύχει πλεόνασμα στο εμπόριο θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά την επόμενη περίοδο. Ισχυρίζονται δε ότι δεν υπάρχει επανεξαγωγή προϊόντων της Σερβίας μέσω της αγοράς της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Στατιστικού Γραφείου του Κοσσυφοπεδίου, οι εισαγωγές από τη Βόρεια Μακεδονία προς το Κοσσυφοπέδιο τον Οκτώβριο ήταν 6,9%, όταν τον προηγούμενο μήνα, λίγο πριν από την εισαγωγή των δασμών, οι εισαγωγές από τη χώρα ανήλθαν στο 5,1%.

“Αυτή η τάση πιστεύουμε ότι είναι καλή, αλλά όχι ικανοποιητική, καθώς οι συνολικές εισαγωγές από το Κοσσυφοπέδιο στο Κοσσυφοπέδιο ήταν περίπου 16% και τώρα οι εισαγωγές της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο είναι περίπου 0,1%, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και χώρος για εμάς”, λέει ο Nebi Hoxha, πρόεδρος του ‘Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Μακεδονίας’.

Όσον αφορά τις χώρες της CEFTA, η Βόρεια Μακεδονία είναι ο πρώτος εισαγωγέας του Κοσσυφοπεδίου, με 6,9%, η Αλβανία είναι η δεύτερη με 6,3% και η Σερβία τρίτη με 0,1%./ibna