Βουλγαρία: Εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί Υπουργείων, Εθνοσυνέλευσης και Υπηρεσιών

Βουλγαρία: Εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί Υπουργείων, Εθνοσυνέλευσης και Υπηρεσιών

Οι βουλευτές ενέκριναν σήμερα τους προϋπολογισμούς των υπουργείων, της Εθνοσυνέλευσης και των υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών θα έχει επιπλέον 360 εκατομμύρια λέβα για τους μισθούς των εκπαιδευτικών το επόμενο έτος. Οι μισθοί των ειδικών παιδαγωγών θα αυξηθούν μεταξύ 17% και 18% από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Οι μισθοί των κοινωνικών λειτουργών στον Οργανισμό Κοινωνικής Βοήθειας θα αυξηθούν κατά 15%.

Μετά από σοβαρή διαφωνία στην Ολομέλεια, οι βουλευτές αποφάσισαν ότι η κομματική αποζημίωση θα ανέρχεται σε 8 λέβα ανά ψηφοφορία./ibna