Βουλγαρία: Η Συνέλευση θα επικυρώσει την χρηματοδοτική συμφωνία για την διασύνδεση αερίου με την Ελλάδα

Βουλγαρία: Η Συνέλευση θα επικυρώσει την χρηματοδοτική συμφωνία για την διασύνδεση αερίου με την Ελλάδα

Την Παρασκευή θα επικυρώσει η Βουλγαρική Συνέλευση τη Συμφωνία Εγγύησης μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων / ΕΤΕπ  υπό την σύμβαση της 10ης Οκτωβρίου μεταξύ της Τράπεζας και της Bulgarian Energy Holding  (BEH) για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Διασύνδεσης με Αέριο Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Προβλέπεται δάνειο ύψους περίπου 110 εκατ. Ευρώ.

Το έργο διασύνδεσης Ελλάδας Βουλγαρίας είναι το έργο που περιλαμβάνεται στις επτά σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίοδος χάριτος για τον κύριο υπόχρεο προβλέπεται να είναι έως και 7 έτη και η περίοδος αποπληρωμής του δανείου είναι έως και 25 έτη. Η κύρωση αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της συνθήκης και την απορρόφηση της πίστωσης./ibna