Ένα χρόνο μετά τις εκλογές το Κοινοβούλιο της Β-Ε εξέλεξε νέο πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών

Ένα χρόνο μετά τις εκλογές το Κοινοβούλιο της Β-Ε εξέλεξε νέο πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Β-Ε επιβεβαίωσε τον διορισμό του Zoran Tegeltija ως Προέδρου του Συμβουλίου των Υπουργών.

Είκοσι οκτώ βουλευτές ψήφισαν υπέρ, οκτώ κατά, ενώ δύο απείχαν από την ψηφοφορία.

Ο Tegeltija παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Β-Ε, υπογραμμίζοντας ότι έχει δεσμευτεί να συγκροτήσει ένα Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό, του οποίου το καθήκον θα είναι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων των πολιτών.

Ανέφερε ότι θα σεβαστεί το κράτος δικαίου, τις διατάξεις του Συντάγματος της Β-Ε, καθώς και τις αρμοδιότητες όλων των κυβερνητικών επιπέδων στη Β-Ε, προσθέτοντας ότι έχει επίγνωση του έργου που τον περιμένει. Τόνισε επίσης ότι είναι πλέον απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες όσο δυνατόν περισσότερο, αφού έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Ο Tegeltija δήλωσε ότι θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας μεταρρύθμισης, αλλά κατέστησε σαφές ότι το πρόγραμμά που παρουσίασε δεν ήταν το πρόγραμμα εργασίας του Συμβουλίου Υπουργών, αλλά κατευθυντήριες γραμμές.

«Δεν έχουμε το περιθώριο των 100 ημερών, επομένως είναι απαραίτητο να ξεμπλοκάρουμε αμέσως τις διαδικασίες, να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό και να διαθέσουμε τα επενδυτικά κεφάλαια στις οντότητες», πρόσθεσε ο Tegeltija, ανακοινώνοντας επίσης ότι η πρώτη σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών θα συζητήσει κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται και στις δύο οντότητες της Β-Ε.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων, επεσήμανε την εφαρμογή 14 βασικών συστάσεων από τη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου η Β-Ε να αποκτήσει το καθεστώς υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό.

Τόνισε ότι το Συμβούλιο των Υπουργών της Β-Ε θα επικεντρωθεί στις κοινωνικές προκλήσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, για τις οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν επαρκή απάντηση.

Ως εκ τούτου, ανέφερε ότι το επίκεντρο του έργου του θα είναι η οικονομία, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η ένταξη στην ΕΕ, το κράτος δικαίου, η βελτίωση των σχέσεων εντός της Β-Ε, καθώς και με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η μετανάστευση, οι πρόσφυγες, οι νέοι και οι γυναίκες, και άλλες ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

Ο νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών τόνισε ότι το επίπεδο επενδύσεων στη Β-Ε είναι χαμηλό και ότι ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες να παραμείνει ανταγωνιστικός και ότι το ότι δεν υπάρχει πρόοδος στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας είναι ανησυχητικό.

Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, προκειμένου να προστατευθεί η εγχώρια οικονομία. Ο Tegeltija κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι είναι έτοιμος να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις εναρμονισμένες με τις δύο οντότητες που θα έχουν βιώσιμη και επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί μια ενιαία οικονομική ανάπτυξη./ibna