Κύπρος: Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των νέων Υπουργών

Κύπρος: Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των νέων Υπουργών

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια της τελετής διαβεβαίωσης των νέων Υπουργών της Κυβέρνησης του, ευχαρίστησε τους πρώην Υπουργούς για το έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στους νέους Υπουργούς. Επιπροσθέτως ο Νίκος Αναστασιάδης σημείωσε πως οι αναδιατάξεις που γίνονται στην κυβέρνηση, δεν αναιρούν για κανένα λόγο τον στόχο για εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί αναφέροντας τις μεταρρυθμίσεις που προτίθεται να υλοποιήσει η κυβέρνηση στην οικονομία και την κοινωνία καθώς και σ αυτές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Κύπρου δήλωσε: «Και επειδή πολλές φορές η μνήμη εξασθενίζει ή επικαλύπτεται από γεγονότα της επικαιρότητας, άλλα σημαντικά και άλλα ασήμαντα,  θα ήθελα να υπενθυμίσω, ενδεικτικά και μόνο, μέρος των μεταρρυθμίσεων που έχουμε υλοποιήσει που ο λαός ανέμενε εδώ και δεκαετίες:

-Στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του εξορθολογισμού του αριθμού των δημοσίων ωφελημάτων και της καλύτερης στόχευσης τους.

-Στην εκπαίδευση, εφαρμόζοντας το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, την υιοθέτηση της εξέτασης των τετραμήνων και τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων.

-Στον τομέα του Τουρισμού και Ναυτιλίας, μέσω της δημιουργίας των αρμόδιων Υφυπουργείων.

-Στην άμυνα, μέσω της πρόσληψης επαγγελματικών στελεχών και την παράλληλη μείωση της θητείας των νέων μας.

-Στη γεωργία, με τη δημιουργία μητρώου αγροτών και την αναδιάρθρωση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης.

-Στην υγεία, μέσω της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ, κάτι που αποτελεί την μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Την υιοθέτηση νέας στεγαστικής πολιτικής.

-Την ενοποίηση των Τμημάτων Φορολογίας.

-Την κατάργηση κοστοβόρων Ημικρατικών Οργανισμών.

-Εισαγωγή του θεσμού της πολιτικής συμβίωσης και ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους.

-Εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

-Αναγνώριση και εξίσωση των εκ μητρογονίας προσφύγων με τους εκ πατρογονίας και δημιουργία «Μητρώου Ιδιοκτητών Περιουσιών στα Κατεχόμενα».

-Υιοθέτηση μέτρου υποχρεωτικής καταβολής άδειας πατρότητας.

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας σημείωσε ότι υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν στέλνοντας μήνυμα στους νέους υπουργούς ότι υπάρχει χρόνος για υλοποίηση των στόχων, η οποία όπως είπε, απαιτεί πολιτική βούληση και συνεργασία με τα κόμματα, τους κοινωνικούς εταίρους και τα ΜΜΕ, τα οποία χαρακτήρισε αγωγό μεταφοράς μηνυμάτων.

Παράλληλα κάλεσε τους νέους αλλά και τους παλιούς Υπουργούς να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, αναφέροντας κάποιες ενδεικτικά:

-Την ολοκλήρωση του ΓΕΣΥ, μέσω της εφαρμογής της δεύτερης φάσης και της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

-Την ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης, μέσω της εφαρμογής σειράς νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί, με παράλληλη εφαρμογή της  «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης».

-Τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω των σχετικών επανακαταθέντων νομοσχεδίων και τα οποία αφορούν την βέλτιστη αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις διαχρονικές αγκυλώσεις και αδυναμίες του δημόσιου τομέα.

-Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών στη βάσει και της σχετικής πρότασης που μόλις χθες κατατέθηκε, ούτως ώστε να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και αφορούν την καθημερινότητα τους.

-Την συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, περιλαμβανομένου του συστήματος αξιολόγησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας του εργασιακού χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.

-Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που θα ολοκληρωθεί με την ενοποίηση όλων των συναφών αρμοδιοτήτων σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Έρευνας και Καινοτομίας.

-Τη νέα απλοποιημένη διαδικασία για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού νόμου που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή.

-Την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, με βασική στόχευση την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών και τη διείσδυση μας σε νέες μεγάλες αγορές.

-Την προώθηση και υλοποίηση των προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων, όπως υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019

-Τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

-Το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, με στόχο την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

-Την υλοποίηση του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού πάρκου Ακάμα, με στόχο την ορθολογική διαχείριση της χερσονήσου, με πλήρη σεβασμό στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις αλλά και την ανάγκη συμβατής ανάπτυξης των κοινοτήτων.

-Τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, που θα συνενώσει όλες τις έως τώρα διάσπαρτες υπηρεσίες υπό έναν φορέα.

-Την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επαγγελματικές οργανώσεις για την θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

-Την υλοποίηση της νέας στεγαστικής πολιτικής.

Καταλήγοντας ο Νίκος Αναστασιάδης κάλεσε τα μέλη της Κυβέρνησης να έχουν συνεργασία με όλα τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της διακυβέρνησης./ibna