Το συνέδριο του Σεράγεβο ανοίγει την «Εβδομάδα Διαλόγου»

Το συνέδριο του Σεράγεβο ανοίγει την «Εβδομάδα Διαλόγου»

Μια συγκέντρωση νέων ακτιβιστών και ανθρώπων από το δημόσιο, πολιτικό και επιχειρηματικό τομέα στο Σεράγεβο κήρυξε σήμερα την έναρξη της «Εβδομάδας Διάλογου» στο πλαίσιο ενός κοινού περιφερειακού προγράμματος «Διάλογος για το Μέλλον».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα – UNDP, UNICEF και UNESCO, από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία -, υποστηριζόμενες από το Ταμείο Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ, εξετάζουν τρόπους για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και εθνικών ομάδων στη Β-Ε και την περιοχή μέσω διαλόγου με προτεραιότητες και δέσμευση για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων.

Το επίκεντρο της εκδήλωσης, στην οποία συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες στην πρωτεύουσα της Β-Ε, είναι ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της πλατφόρμας διαλόγου της Β-Ε για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πολυπολιτισμικής κατανόησης, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην κοινωνία και τους θεσμούς, μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος, ο Συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Β-Ε Sezin Sinanoglu τόνισε τη σημασία δημιουργίας μιας πλατφόρμας προγραμμάτων που επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών εντός της Β-Ε και σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή, η οικοδόμηση και ο αμοιβαίος σεβασμός, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας και της ευημερίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Sinanoglu δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εφαρμογή του προγράμματος συνεπάγεται την ανάπτυξη ορισμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων ηγεσίας που είναι απαραίτητες για τους νέους, καθώς και η δικτύωσή τους και η επιβεβαίωση της κριτικής νοοτροπίας.

«Ο στόχος είναι να αρθούν τα εμπόδια και να συγκεντρωθούν οι άνθρωποι ώστε οι πολιτικοί να ακούσουν τις φωνές τους», ανέφερε ο Sinanoglu, προσθέτοντας ότι ήταν σημαντικό οι φωνές τους να ενταχθούν στις φωνές άλλων παρόμοιων ομάδων που προέρχονται από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, στην εβδομάδα ως μέρος μιας πλατφόρμας περιφερειακού διαλόγου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σειρά εκδηλώσεων της Εβδομάδας Διαλόγου θα συγκεντρώσει περισσότερους από 600 συμμετέχοντες και θα συνεχιστεί στις 29 Νοεμβρίου στη Μπάνια Λούκα και στη συνέχεια στο Σεράγεβο στις 2 και 3 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα Διάλογος για το Μέλλον αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης το 2014, ύστερα από συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Προεδρίας της Β-Ε.

Το 2015, στη διάσκεψη κορυφής Brdo-Brioni στη Μπούντβα, οι ηγέτες της περιοχής αναγνώρισαν τη σημασία των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου και ενθάρρυναν τη διάδοσή του και σε άλλες χώρες της περιοχής./ibna