Τι αλλάζει στο φορολογικό χάρτη στην Ελλάδα

Τι αλλάζει στο φορολογικό χάρτη στην Ελλάδα

Μείωση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων από 28% σε 24% για το 2019, ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση 50% του συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της για νεοφυείς επιχειρήσεις στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή

Επίσης, καθιερώνεται ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22%. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα. Ακόμη, περιλαμβάνεται η καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα και η μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του προκύπτοντος φόρου για νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζεται η μείωση φόρου εισοδήματος αναλόγως αριθμού τέκνων, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία) και για κοινωνική προστασία με:

Επίσης, προκύπτει αύξηση οιονεί “αφορολόγητου” κατά 1.000 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Ειδικά για πολύτεκνους με 5 τέκνα και άνω δεν ισχύει η μείωση των 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήματός τους, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Άλλες αλλαγές

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι εξής αλλαγές

-Απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ ποσοστού αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτως μορφής αναπηρίας.

-Μείωση ΦΠΑ βρεφικών ειδών, κρανών μοτοσικλετιστών παιδικών καθισμάτων από 24% σε 13%.

-Η υπεραξία από άσκηση stock options, δε θα φορολογείται με βάση την κλίμακα, αλλά αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

-Καταβολές προς εργαζομένους λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους εξαιτίας συμμετοχής τους σε εθελούσια έξοδο, δεν αποτελούν πλέον πρόωρη εξαγορά και δεν φορολογούνται με συντελεστή προσαυξημένο κατά 50%.

-Αναγωγή ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών που εισπράττονται από  2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.

-Για παροχές σε είδος προς εργαζομένους με μορφή εταιρικού αυτοκινήτου, φορολόγησή τους κλιμακωτά, με βάση τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων και με νέους συντελεστές ανά κλιμάκιο και με εξαίρεση από τη φορολόγηση ως εισόδημα οχημάτων παραχωρούμενων αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς με Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

-Για παροχές σε είδος με μορφή δανείου, πλέον ως παροχή σε είδος δεν λογίζεται το σύνολο του ποσού του δανείου, αλλά η προκύπτουσα διαφορά των τόκων με βάση το επιτόκιο με το οποίο βαρύνεται το δάνειο που λαμβάνει ο εργαζόμενος και του επιτοκίου με το οποίο θα βαρυνόταν αν λάμβανε το δάνειο με επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της αγοράς.

-Διασαφηνίζεται ότι η παροχή σε είδος προσμετράται στο εισόδημα κατά το τμήμα της που υπερβαίνει τα 300 ευρώ σε αξία./ibna