Περί το 2,1% εισφέρει η κινητή Επικοινωνία στο ελληνικό ΑΕΠ

Περί το 2,1% εισφέρει η κινητή Επικοινωνία στο ελληνικό ΑΕΠ

Περίπου 3,9 δισ. ευρώ ή 2,1% του ΑΕΠ συνεισέφερε πέρυσι η ζήτηση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών. Μελέτη του ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας δείχνει ότι σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου διαμορφώθηκε σε 59 χιλ. θέσεις εργασίας (1,5% της συνολικής απασχόλησης). Επιπλέον, κάθε θέση εργασίας στον κλάδο υποστηρίζει άλλες 3 θέσεις απασχόλησης συνολικά στην οικονομία.

Σύμφωνα με την μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα στο 21ο INFOCOM WORLD CONFERENCE, ο κλάδος κινητών επικοινωνιών συνέβαλε πέρυσι σε φορολογικά έσοδα και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με 1,3 δισ. ευρώ. Με τις επιδράσεις που συνδέονται με το όφελος στην παραγωγικότητα από τους κλάδους που αξιοποιούν στην παραγωγική τους λειτουργία τις κινητές επικοινωνίες, η συνολική συνεισφορά έφθασε το 2,85% του ΑΕΠ. Ωστόσο, με βάση τους δείκτες Digital Economy and Society Index (DESI) η Ελλάδα υστερεί σε μια σειρά από δείκτες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η μελέτη δείχνει ότι την τελευταία διετία ο κλάδος κινητών επικοινωνιών ανακάμπτει, μετά από μια περίοδο έντονης υποχώρησης μεγεθών λόγω οικονομικής κρίσης. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθεροποιήθηκαν σταδιακά και ακολουθούν ήπια ανοδική πορεία από το 2016, αν και η κερδοφορία είναι ακόμα χαμηλή, 40% χαμηλότερη του επιπέδου το 2010.

Παρόλα αυτά και εντός της περιόδου της έντονης κρίσης, οι επενδύσεις για αδειοδοτήσεις ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ την τελευταία οκταετία.

Το 2018 τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν στα 1,9 δισ. ευρώ καταγράφοντας (+1,5%) ωστόσο έχουν υποχωρήσει κατά 49% από το 2009. Η θετική πορεία εσόδων από υπηρεσίες συνεχίζεται φέτος. Το πρώτο εξάμηνο καταγράφεται ετήσια άνοδος 2,1%.

Ο κλάδος κινητών επικοινωνιών είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην ελληνική οικονομία. Την περίοδο 2010-2018 οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε στην απόκτηση αδειών χορήγησης φάσματος. Οι επενδύσεις του κλάδου σε υποδομές αποτελούν, διαχρονικά, τουλάχιστον το 1/3 των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. O υψηλός ρυθμός επενδύσεων αποτυπώνεται και στις ευρυζωνικές υποδομές, καθώς το σύνολο του πληθυσμού καλύπτεται από το δίκτυο τρίτης γενιάς, ενώ το 92% του πληθυσμού από το δίκτυο 4G.

Στη μελέτη τεκμαίρεται ότι με αύξηση χρήσης, και ποιοτική αναβάθμισης χρήσης υπηρεσιών e-government, e-banking και e-commerce σε επίπεδα ευρωπαϊκού μέσου όρου, η αύξηση στο ΑΕΠ μπορεί να φθάσει στο 3,7% ή 6,8 δισ. ευρώ./ibna