Αμετάβλητες πληθωριστικές προσδοκίες στη Β-Ε

Αμετάβλητες πληθωριστικές προσδοκίες στη Β-Ε

Η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης (CBBH) ξεκίνησε μια έρευνα σχετικά με τις πληθωριστικές προσδοκίες προκειμένου να αναλύσει καλύτερα τις μεταβολές των τιμών και τη συμβολή στην εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών στη χώρα.

Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες διεξάγουν αυτή την τυποποιημένη έρευνα της αντίληψης σχετικά με τον πληθωρισμό, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), μέσω συμπερασμάτων του Οικονομικού Διαλόγου, πρότειναν να εγκατασταθεί και στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Αρχικά η έρευνα καλύπτει τον χρηματοπιστωτικό τομέα και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, όπου οι ερωτηθέντες καλούνται να προβλέψουν τα σχέδια για το τρέχον και το επόμενο έτος. Αν και η έρευνα αυτή είναι σε εθελοντική βάση, η CBBH έλαβε πολύ καλή ανταπόκριση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες).

Μέχρι στιγμής διεξήχθησαν δύο κύματα έρευνας (τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2019) και τα αποτελέσματα δείχνουν σταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών.

Οι πληθωριστικές προσδοκίες για τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους ήταν 1,3% και είναι χαμηλότερες από ό,τι τον Μάρτιο, όταν ήταν 1,5%. Όσον αφορά τις πληθωριστικές προσδοκίες για το 2020, μειώθηκαν επίσης τον Οκτώβριο σε 1,4%, ενώ τον Μάρτιο του 2019 οι προσδοκίες αυτές ήταν 1,7%. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υπάρχουσα νομισματική ρύθμιση και οι κινήσεις καθιστούν δυνατή τη διατήρηση χαμηλού, σταθερού και προβλέψιμου πληθωρισμού, που αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

«Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, για λόγους διαφανούς επικοινωνίας με το κοινό και διατήρησης της αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής, η CBBH θα συνεχίσει να διεξάγει αυτή την έρευνα σε τακτική βάση και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα. Η έρευνα διεξάγεται στο δείγμα μιας ομάδας τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών και σε αυτά τα ιδρύματα ζητείται ένα άτομο ικανό να απαντήσει στην έρευνα. Αναμένουμε ότι τα θεσμικά όργανα θα διατηρήσουν θετική ανατροφοδότηση, καθώς η έρευνα θα επεκταθεί», ανέφερε η CBBH./ibna